Archive for the ‘USA’ Category

Hur IS kommer att hämnas på Ryssland för nederlaget i Syrien

7 oktober 2017

Översättning av Andrey Polunins artikel i Svobodnaja Pressa 2017-10-04 kommenterad av Mikhail Alexandrov.

”Islamisk staten” * besegrades i byggandet av kalifatet i Syrien och Irak, och nu startar en ny global utmaning: att skapa ett globalt nätverk av terrorister. Detta sade chefen för den ryska federala säkerhetstjänsten Alexander Bortnikov onsdagen den 4 oktober, vid den 16:e stämman för chefer för specialtjänster, säkerhetstjänster och polismyndigheter från 74 länder, som äger rum i Krasnodar.

”Detta framgår av hur deras senaste stora terrorattacker genomförts och vilken geografi dessa haft. Bara i år kan antalet offer för attackerna i Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Egypten, Mali, Turkiet, Ryssland, Storbritannien, Spanien, Sverige, Finland och andra länder räknas i hundratals ”- sade chefen för FSB.

Enligt Bortnikov är specialtjänsternas oro orsakad av spridningen av de så kallade autonoma jihad-målen utförda av enskilda terrorister. Ett av dess nya element är terrorledarnas uppmaningar till sina anhängare att inte åka till Syrien och Irak, utan att stanna kvar på uppehållsorterna för spektakulära attacker riktade mot civila.

En annan kategori av hot var militanta terrorister som återvände hem från hotspots eller som tog sig in i andra länder med förfalskade dokument.

”För att uppnå sina mål i Europa och Ryssland, använder ledare för internationella terroristorganisationer migrationsströmmarna och helt eller delvis öppna nationsgränser, vilka tillåter utländska militanta terrorister att tränga in i mållandet i skepnad av flyktingar eller invandrad arbetskraft”, -säger Alexander Bortnikov.

Han tillade att terrorledarna hade etablerat starka band med stora etniska grupper, försett dem med vapen som är nödvändiga för legalisering av dokument och tillhandahållande av andra hjälpmedel.

FSB-chefen sade att bara under det senaste året ”har IS förlorat kontrollen över stora områden, ett antal nyckelpositioner och oljefält tack vare effektiva åtgärder från syriska regeringsstyrkor och rysk militärtjänst och som en följd av operationer av koalitionsstyrkorna i Irak” , vilket avsevärt minskat deras ekonomiska bas.

”Medvetenhet om hotet om fullständig förstörelse i zonerna där de tidigare dominerat tvingade terroristledarna att ändra strategi och vidta ytterligare åtgärder”, sade FSB-direktören.

Enligt honom har nu ”militanterna medvetet spridits ut ur Mellanöstern, för att koncentreras till instabila regioner med siktet inställt på att skapa ny grogrund för spänning och för väpnade konflikter i dessa.”

Det mest aktuella, tror Bortnikov, ​​är att de flyttar till Afghanistan. Där finns redan tillhåll av IS, och därifrån kan militanter infiltrera Centralasien, Iran, Kina och Indien. ”Med hjälp av det afghanska brohuvudet kommer terroristerna försöka göra anfall mot Ryssland,” tillade han.

Nya grupper av internationella terrorister skapas också i Jemen, Centralafrika och Sydostasien.

Vad kommer att bli nederlaget för det ”islamiska staten” i Syrien och vad innebär detta för Ryssland, hur kan vi bekämpa terrorism?

– USA fortsätter att flirta med terrorister, men enligt chefen för utländsk underrättelsetjänsten Sergei Naryshkins definition , är detta som att sätta eld på grannens skjul under blåsiga förhållanden, – sa den ledande experten för Centrum för Militär-politiska studier vid MGIMO, doktor i statsvetenskap Mikhail Alexandrov . – Faktum är att Naryshkin i Krasnodar (där han talade efter Bortnikov) gjorde detta klart, att Amerika använder terrorister för att sätta eld på situationen i andra länder.

Tidigare i samma stil uttryckte Ryska försvarsdepartementet sina åsikter och anklagade direkt de amerikanska specialstyrkorna för att samarbeta med IS. Enligt departementet bidrog de amerikanska specialstyrkorna till obegränsade framsteg för de ”syriska demokratiska krafterna” genom IS:s militära order, och motståndsgrupperna mötte inte heller något motstånd från militanterna. Försvarsdepartementet noterade också att styrkepositionerna hos de amerikanska specialstyrkorna ligger inom de områden där nuvarande IS-krigare är stationerade, men att de inte alls möter något motstånd där.

Det innebär att teorin, där vi som en naturlig allierad till väst i kampen mot internationell terrorism, inte bekräftas av verkligheten. I själva verket är det främsta terroristhotet USA och deras alliansstater, som Saudiarabien.

Såsom jag tolkar det, har den ursprungliga planen hos CIA att skapa ett expanderande rovdjur i form av den ”islamisk staten” i Syrien, genom gemensamma åtgärder av Damaskus, Moskva och Teheran stoppats. Amerikaner ser att de inte kommer att kunna upprätthålla situationen i regionen. Det betyder att de verkligen behöver ändra strategin – precis enligt det schema som Bortnikov beskrev.

”JV”: – Det är alltså att överföra militanterna från Syrien och Irak till andra instabila regioner?

”Inte bara till instabila regioner – till de regioner där Ryssland inte direkt kan påverka situationen. Vi kunde ingripa i Syrien, kanske vi kunde ha gjort det i Libyen. Men till exempel, i Afghanistan kommer vi inte att interferera av politiska och psykologiska skäl.

Kanske skulle ryska specialgrupper kunna fungera i Afghanistan, men vi måste förstå: de kommer inte att kunna lösa problemet.

Under Afghanistans tak drivs nu USA av en terroristinternational. Och därifrån kommer denna international att slå mot Iran, Kina och Ryssland. Dessutom fortsätter IS:s militanter fortsatt att verka i Mellanöstern, liksom i Central- och Nordafrika. I Afrika, vill jag påminna, finns det kinesiska intressen som terroristerna kommer att undergräva.

”SP”: – Vad ska Ryssland göra i denna situation?

– Militanternas verksamhet beror direkt på hur mycket pengar de ges av sponsorer – först och främst USA och Saudiarabien. Vi kan inte på allvar påverka denna finansiering. Men vi kan direkt säga: USA är sponsor för internationell terrorism och hjälper denna att aktivt sprida sig över hela världen.

Jag anser att vi inte bör involvera väst i kampen mot terrorism, utan i stället de stater som potentiellt hotas av terroristgrupper. Det är nödvändigt att skapa en antiterroristisk sammanslutning utan västs deltagande – att förena en grupp länder som kommer att erkänna terroristorganisationer som Ryssland gör.

Enligt min mening skulle Indien, Kina, Indonesien och Filippinerna kunna ansluta sig till en sådan koalition, förutom Ryssland. En sådan koalition är ganska kapabel att kontrollera det terroristhot som sponsras av väst.

* Högsta domstolen i Ryssland erkände den 29 december 2014 ”Islamiska staten” (LIH, IG), som en terroristorganisation, och att dess verksamhet på Rysslands territorium förbjuds.

Annonser

Västmedierna utan pressfrihet

23 januari 2017

Den italienske journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giuletto Chiesa ger i en intervju i Baltnews.lv sin syn på hur systemet med falska nyheter i västmedierna fungerar. Översatt från ryska.

Giulietto Chiesa: Pressfriheten i väst existerar inte längre. Men det finns en ”avgift för tystnad”

Hur sanningsenligt återspeglar västerländska medier det som sker i världen? I vilken grad litar det europeiska samhället på sina massmedier? Vilka förändringar väntar Europa 2017? På dessa frågor från Baltnews.lv, svarar den italienska journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giulietto Chiesa.

Herr Chiesa, vi pratar med dig i Bryssel där man ständigt och jämt hör anklagelser av att ryska medier har propaganda och bristande objektivitet. Och man vidtar till och med seriösa åtgärder för att motverka t.ex. tv-kanlen Russia Today. Vilka västerländska medier, kan man enligt dig, ha som förebild när det gäller objektivitet? 

Stora västerländska medier är till 100% beroende av makteliten och publicerar bara den information som makten vill se. T.ex. vet man att [ukrainska, övers. anm] Höger Sektor genomförde utbildning i Polen. Det finns bevis, det är inte bara mina uttalanden. Det finns dokument, fotografier och vittnen. Men västerländska massmedier har ignorerat dessa uppgifter och därför undrar jag, vilken objektivitet pratar vi om?

Jag har många gånger skrivit och jag har en hel serie av bilder på dessa människor som tränar på polskt territorium och jag kan t.o.m. med dokument visa exakt var detta skedde. För att träna upp dessa rebeller skickade man enorma pengar. Ni förstår ju att bara så där kan man inte genomföra en sådan operation. Tyvärr kommer denna information aldrig att publiceras i de västliga medierna eftersom den strider mot vad ledningarna där vill se.

Jag kan överhuvud taget säga att journalistyrket i väst, som ska söka och analysera information, gradvis håller på att urarta. Många västerländska medier har sedan länge varit engagerade i propaganda. Ingen frihet finns hos dessa medier. Och människor som för läsarna försöker presentera alternativ information förlorar helt enkelt sitt jobb. Liknande sker på alla tidningar. I Italien där jag kommer ifrån har professionella journalister slutat att publicera sig i de stora tidningarna eftersom de inte alls kan jobba där.

Du vill alltså säga att de var tvungna att publicera bara det som var tillåtet, helt enkelt veta vad jag ska skriva och inte ska skriva? 

Nej, inte så brutalt, så gör man naturligtvis inte. Om någon i sitt material började ta upp obekväma frågor, blir denna mjukt upplyst om att detta inte borde göras eftersom dessa ämnen är ointressanta för läsarna. Och ni förstår ju att när man har familj och barn, när du har bra lön och position, så är det inte så många som är beredda att avstå från allt detta. Och alla fattar allt mycket snabbt.

När jag själv arbetade på den stora italienska tidningen La Stampa och började skriva om inte fullt så trevliga ämnen, t.ex. om den 11 september, blev jag helt enkelt tillsagd att man inte har  plats för mina artiklar  i tidningen. Sådant hände en gång, två gånger, en tredje gång. Jag gjorde en film som heter ”11 september. En utredning från noll”. När jag föreslog att skriva en artikel i tidningen, fick jag beskedet att det inte behövs. Jag försökte lämna tidningen, men istället fick jag gå i pension, en mycket bra pension.

Ingen hotade mig. Det hade inte varit accepterat med censur, som den man hade i Sovjetunionen, men istället har vi ett system där du inte kan säga saker som du tycker. När du har information som inte makten kan förneka erbjuds du ”betalning för tystnad”. Jag har många vänner som får betalt, men som inte skriver eller gör något. För deras material finns varken plats i tv eller tidningar, men lön får de. Och detta är ”betalning för tystnad”, som de accepterar. Det är inte många som vill bli hjältar, alla vill leva lugnt och ha det bekvämt, så de vänjer sig vid detta.

Jag läser ständigt New York Times, tittar på CNN och förstår mycket väl att där står det allt som man ska säga och det som inte får sägas finns inte där. Detta system börjar fungera automatiskt efter viss tid efter att nya journalister utbildats.

Då är det alltså så att journalister redan under sin utbildning  i det tysta får lära sig vilka ämnen de får skriva om och vilka de inte får beröra?

Ja, för att när en journalist blir känd och populär börjar han bli farlig eftersom han då kan börja säga och skriva om saker som han inte bör. Därför är det bäst att skicka det gamla gardet i pension och unga journalister som också vill bli kända börjar snart att undvika farliga ämnen.

På det viset håller den professionella nivån hos västerländska journalistiken på att falla. Istället för äldre journalister med stor erfarenhet kommer nya människor som tar in en viss världsbild och som förstår vad och hur man ska skriva för att ledningen ska gilla dig. Allt detta leder bara till en sak, att man inte bara lurar vanliga läsare utan också beslutsfattare på olika nivåer.

De läser också massmedier, tittar på tv där man rapporterar helt osakliga och oriktiga saker. Efter att detta upprepats många gånger börjar människor tro på det ändå och då har man fått en s.k. sluten cirkel. Medierna rapporterar lögner, de som tar in detta ser det som sanning och för det vidare som en sanning som ingen kan tvivla på.

Som jag redan sagt finns det sedan länge ingen mediefrihet i väst. Den enda relativa friheten finns för närvarande bara på internet även om där också finns mycket skräp och mycket som publiceras där också är osanning, men där finns människor med information och som presenterar denna ärligt. Tyvärr är det inte lätt att hitta dessa källor eftersom internet är ett stort hav som kräver en ständig filtrering.

Så du tror att det västerländska samhället litar på sina medier utan att förstå att dessa medier samtidigt skickligt manipulerar dem?

Ja, det västerländska samhället är vant att lita på medierna. Men just nu befinner vi oss i den fas där tilliten av de flesta åskådarna och läsarna så sakteliga håller på att minska. I många år arbetade systemet, som manipulerar världsopinionen, ostört, men nu minskar [de styrandes] kontroll av informationen. Detta beror på ena sidan av det som sker på internet och för det andra på att folk börjar tappa förtroendet för medierna.

Jag tycker också att själva massmedierna har tappat sin roll att förstå och påverka samhället. Här har jag ett konkret exempel på detta. Brexit. Alla stora tidningar och tv sa att det blir inget Brexit, men ändå hände det. Andra exemplet är valet i USA. Tv-kanaler som CNN, NBC, ABC, tidningarna New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gav alla sitt stöd åt Clinton. Kan ni förstå vilket positivt stöd till hennes gagn detta innebar?

Informationens objektivitet var noll, allt var påhittat, men trots allt detta blev Donald Trump USA:s näste president. Idag har vi ett annat Amerika. Hur det kommer att bete sig är svårt att säga, men en sak är säker, möjligheten att manipulera samhället från massmediernas sida minskar och det betyder att förändringar är nära.

Och vad ger oss dessa förändringar?

Sanningen att säga är det inte lätt att veta vad som väntar, för nu befinner vi oss bara i början av de tider som kommer. Vad de ska leda oss vet jag inte. Men en sak ser jag klart p.g.a. bristande förtroende för massmedierna börjar traditionella partier lämna scenen och byts ut mot nya politiska krafter, som de regerande makteliterna anklagar för populism.

Jag tror att en mer passande beskrivning av dem är ”antiestablishment”. För dessa nya krafter är helt emot den korrumperade politiska eliten, som alla är trötta på. Men eliten kan inte erkänna att de nya krafterna är emot eliten och deras kurs och därför stämplas dessa nya politiker som populister, marginella och med ännu fler negativa omdömen.

Samtidigt visar valresultaten att även folket kan bli missnöjt och ser att de blir lurade och vill byta ut eliterna. Därför tror jag att nya politiska krafter kommer och valresultaten i så stora länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna kommer att göra deras positioner klart starkare.

Kommer folket att få det bättre med de nya makterna? För många av dessa politiker har ingen erfarenhet av att styra.

För mig är det en fråga som jag inte kan besvara, men jag tror att dessa nya krafter kommer att vara bra för Europa eftersom de är för goda relationer med Ryssland och därför avlägsnar Europa från konfliktspiralen med Ryssland. Och detta är enligt mig mycket viktigt för hela den eurasiatiska regionen.

 

Ryssland och OS – anklagelser utan bevis

24 juli 2016

I maj lyckades prankerparet Alexei Stolyarov och Vladimir Kuznetsov ringa chefen för World Anti-doping Agency Craig Reedy under förespegling att det var Ukrainas sportminister bakom luren. Inslaget kan ses på YouTube här.

Han säger till WADA-chefen att Ukraina vill trappa upp tonen mot Ryssland och undrar om man kan gå vidare i det spåret. De får då WADA-chefen att yttra att detta kan bli svårt eftersom man inte har direkta bevis för Rysslands dopningsfall!

Anledningen till att detta släppts först nu är att man inte ville störa en oberoende utredning av fallet.

Allt bygger nämligen på vittnesmål från den i Ryssland åtalade tidigare chefen för Rysslands antidopingbyrå Gregory Rodchenkov. Han står i Ryssland åtalad för att bl.a. ha förstört flaskor för dopningstest.

Ett uttalande om att FSB 643 gånger öppnat rör med prover från ryska idrottare är inte bara ogrundat utan också ifrågasatt av välkända europeiska tillverkare av dessa rör. Här går det att läsa om detta.

Rodchenkov påstås vidare ha försett vissa idrottare i Ryssland med dopingpreparat inhandlade i USA! Efter att åtal väckts mot honom i Ryssland flydde han till USA där han fick kraftigt statligt understöd och kunde öppna ett eget laboratorium!

Det mesta av de ryska dopinganklagelserna baseras alltså på denne brottslings utsagor och på en film, också helt utan bevis, gjord av tyska tv-kanalen ARD. När ryska journalister ville fråga regissören om bevis för hans påståenden tog han till handgripligheter, slet mikrofonen ur händerna på intervjuarna och slängde slutligen ut dem!

Av ca 13000 prov tagna på ryska idrottare under 2014 har endast 3 prov visats positiva! I Ukraina tog man två prover, varav det ena var positivt! I USA tillåts antidopingbyrån inte ta några prover alls, utan man har egna institut som testar! Många länder har högre andel positiva testresultat, men utan att några särskilda åtgärder tas mot dem.

Ukrainska övergrepp möts med tystnad i väst

27 juni 2016

Så gott som varje natt beskjuts Donetsk och Lugansk i östra Ukraina av den ukrainska armén. Den senaste natten träffades åtta boningshus i byn Gorlovka och förutom skadade dog en man där sovrummet fick en direktträff. Än värre lyckades den ukrainska sidan även förstöra den vattenförsörjningsanläggning man har där och som nu i sommarhettan levererar livsviktigt vatten till människor och odlingar.

Samtidigt är Ukrainas nye premiärminister Volodymyr Hrojsman i Tyskland och upprepar där likt ett gökur att Ryssland måste uppfylla Minskavtalet! På vilket vis ska Ryssland uppfylla Minskavtalet undrar jag? Det är ju ett avtal mellan separatisterna i östra Ukraina och Kiev. Och det är den ukrainska sidan som dagligen bryter Minskavtalet genom att beskjuta och döda, att inte starta en dialog och inte låta genomföra folkomröstning. Ryssland är inte inblandat annat än som framförhandlare av avtalet tillsammans med Tyskland och Frankrike. Man har inte heller några trupper i de östra delarna, som den ukrainska sidan, uppbackade av alla amerikanska militärrådgivare, idogt upprepar.

Varför får vi inte läsa om detta i våra tidningar eller se inslag i våra nyheter? Jo, USA har beordrat att Ukraina inte får kritiseras vad de än gör och allt ska skyllas på Ryssland. Målet är att denna propaganda, säkerligen till stor del styrd via Stratcom i Riga, ska skapa en så negativ bild av Ryssland att man inte ska få någon större opinion emot sig när NATO inte bara mullrar vid de ryska gränserna utan faktiskt startar en väpnad konflikt mot Ryssland.

Våra medier bär ett stort ansvar som kollaboratörer till denna farliga utveckling – på samma sätt som skedde när det var nazisterna som ödelade stora delar av Europa och där 27 miljoner sovjetmedborgare offrade sina liv i kampen mot fascismen.

I Sverige censurerad film om Ukraina

28 april 2016

Nu på söndag skulle den franska dokumentären ”The Masks of the revolution” av Paul Moreira visas på SVT. I sista stund ger SVT vika för bl.a. ukrainska grupper som protesterar mot visningen. Kanske samma grupper med nynazistiska och fascistiska trynen som filmen visar upp. I Frankrike protesterade de också, när filmen skulle visas där. Dock gav man inte efter för påtryckningarna utan har till och med tänkt visa filmen i repris.

Våra s.k. fria medier har nått ännu ett lågvattenmärke genom att ge efter för dessa destruktiva krafter. Här kan du se filmen med engelsk undertext på YouTube. Gör det! Man vet aldrig hur länge den får ligga kvar.

Finns risk att USA kan starta ett tredje världskrig

11 februari 2016

Förra veckans beslut av Obamaadministrationen att fyrdubbla budgeten för amerikanska och NATO-styrkor vid den ryska gränsen har inte lämnat några spår i den västerländska mainstream-rapporteringen. Ändå är det ett beslut som kan kasta världen in i ett tredje världskrig. Inget land kan acceptera en sådan provokation och svarsåtgärdena kan bli fatala. Ryssland har redan i sina västliga områden startat motåtgärder. Om detta  skriver professor Stephen F Cohen i The Nation.

Det amerikanska propagandamaskineriet arbetar på för fullt. Detta gäller just nu framför allt Syrien, där den syriska armén höstar in stora framgångar med hjälp av de ryska luftburna trupperna. Igår beskylldes t.ex. de ryska trupperna för att ha bombat sjukhus i Aleppo. Nu visar det sig, enligt den ryska försvarsledningen, som dagligen och detaljerat öppet redovisar precis vad man gjort i Syrien, till skillnad från de USA-ledda insatsernas företrädare som gör allt i hemlighet, att ryska lufttrupper igår inte alls flög över Aleppo utan var som närmast 20 km från staden! Däremot kunde man visa att amerikanska eller alliansledda flygstyrkor fanns på plats och fanns på plats exakt vi de klockslag bombningarna skedde!

Så är det hela tiden. Beskyllningar helt utan bevis, ofta motsägelsefulla pumpas ut, inte sällan för något man själva gjort. Detta förfarande har till och med begåvats med en egen term – desinformationskarusell. Det är och har varit en synnerligen flitigt använd metod under Ukrainakrisen, men också nu i Syrien.

I Baltikum har man uppfört ett mycket hemligt centrum för att möta den s.k. ryska propagandan. Ett centrum ska via sociala medier och media inte bara kartlägga oss som har en annan syn än den amerikanska, utan också förse oss med propagandamaterial. Jag skulle snarare se det som ett desinformationscentrum eller ett centrum för psykologisk krigsföring. Kanske är det de som nu gödslar mainstreammedia med artiklar som inte kan bemötas, vilka alla går ut på att demonisera Ryssland i allmänhet och president Putin i synnerhet.

Den amerikanska ledningen säger sig se Ryssland som ett främsta hot. Och de har ju mer rätt än vad som i förstone kan tyckas. Ett hot mot den amerikanska dominansen, ett hot mot att amerikanerna själva ska styra världen, mot att de skulle vara predestinerade att tala om för andra hur de ska leva, ett hot mot amerikanerna som ett exklusivt folk, som Obama uttryckte det vid en ceremoni för ett par år sedan.

Ryssland genom Putin har ju upprepade gånger motsatt sig en sådan världsordning. Ryssland vill leva i fred, man vill ha förhandlingslösningar i stället för konflikter, man vill ha evolution istället för revolution och att länder ska respektera varandra, att FN ska ha en central plats. Helt i motsats till den amerikanska synen.

Hade Ryssland fått gehör för att man borde lösa problem i samtal och genom diplomati hade t.ex. aldrig kriget i Ukraina brutit ut och tusentals människor hade inte behövt mista sina liv.

Psykologisk attack av USA mot Ryssland i Syrienkonflikten

8 februari 2016

Maria Bezchastnaya skriver i nättidningen Svobodnaja Pressa (Fria Pressen) söndagen 7 februari en mycket intressant artikel om de amerikanska påhoppen där Ryssland av USA beskylls bomba civila i Syrien. Detta som vanligt helt utan bevis och flitigt återgivit också i svensk press, t.ex. DN 20160206. Artikeln finns i original här.

USA:s utrikesminister John Kerry anklagar ryska luftstyrkor, som genomför militära operationer i Syrien, i dödandet av kvinnor och barn. Enligt Kerry har man övertygande ”bevis” att Ryssland använder bomber som faller utan kontroll eller bomber utan styrning och utan högprecisionsnavigering. Som resultat dör civila, menar man.

CNN citerar också patetiska uttalanden av Kerry: ”bomber har träffat sjukhus och civila bostadsområden och det fanns t.o.m. fall när räddare under räddningsaktioner utsattes för bombning under själva räddningsinsatserna och dödades.”

Som vanligt, finns förutom känslor,  inga bevis för vad utrikesministern påstår. Samtidigt har inga internationella organisationer, såsom Röda korset eller Läkare utan gränser kunnat bekräfta uttalandena av Kerry. Det man däremot kan komma ihåg är när de amerikanska styrkorna i oktober 2015 angrep det sjukhus i Afghanistan, där Läkare utan gränser arbetade, och då fanns det bevis i form av både foton och rörliga bilder. Den amerikanska militären ursäktade sig och sedan var saken ur världen. Den officiella företrädaren för Ryska försvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov, sa också tidigare, att trots västerländska politiker påståenden om militära offer bland civilbefolkningen i Syrien, har inga konkreta bevis lagts fram.

”Jag vill uppmärksamma er att innan våra lufttrupper attackerar terrorister  i Syrien inhämtas information via flera kanaler. Föreligger risk för civila sker inga angrepp,” säger Konashenkov.

Trots detta ska alltså de civila offren ha ökat på grund av de ryska lufttruppernas anfall. Förutom Kerry, sa NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg att den ryska verksamheten ”underminierar ansträngningarna att finna en politisk lösning på konflikten.” I samma anda uttalade sig Pentagonchefen Ashton Carter, samtidigt som han välkomnade nyheten att Saudiarabien och Turkiet diskuterar att genomföra markoperationer i landet. Dessutom har EU stött initiativet, och den tyska regeringen har lagt ansvaret för den uppskjutna vapenvilan på Ryssland.

Det är lätt att se ett samband mellan de högljudda anklagelserna och de framsteg som den syriska armén gjort med hjälp av de ryska lufttrupperna på sistone. Kom ihåg att denna vecka har regeringsstyrkorna med hjälp av Hizbollah kunnat bryta den nästan tre år långa belägringen av de shiitiska städerna Noubel och al-Zahra nära Aleppo. Ytterligare bosättningar befriades också.

Det är på grund av dessa framsteg som förhandlingarna i Genève avbröts. Den syriska framgången ledde till en upptrappning av situationen, säger de. John Kerry sa också i sitt tal att Rysslands agerande bryter mot FN:s resolution om eldupphör i Syrien och säkerhetsrådet krävde att operationen skulle stoppas. ”Ryssarna har lagt fram några konstruktiva initiativ om att branden i Syrien kan släckas, men om det bara är ord och bombningarna fortsätter, är det inget som någon kommer att acceptera”, sa han.

Samtidigt sa Rysslands ständige representant i FN, Vitalij Churkin, en dag tidigare, att Ryssland inte ensidigt kan avsluta sin operation. ”Vad ska ni säga om oppositionsgrupperna? Ska de också sluta? Och den USA-ledda koalitionen? Ska de också sluta?”, frågade han.

Jag tror inte att vi kommer att se några fakta som bekräftar Kerrys uttalande, tror professorn Andrei Manoilo på MGU:s politiska fakultet . Själva ordvalet förutsätter ingen konkretisering eller bevis, det är en vanlig deklaration som inte görs för att experter, kriminologer och advokater sedan ska kunna bekräfta detta.

”SP”: – Varför gjordes dessa anklagelser just nu?

– Det är uppenbart att detta hänger samman med förhandlingarna i Genève mellan medlemmar av olika grupper av den så kallade moderata syriska oppositionen å ena sidan och företrädare för Bashar al-Assad-regimen å den andra sidan. Nu försöker de finna en gemensam grund för bildandet av en koalitionsregering, i enlighet med FN: s säkerhetsråds resolution. Förhandlingarna förs under ledning av företrädaren för FN: s generalsekreterare, Staffan de Mistura. Alla dessa uttalanden av politiker, relevanta för freden i Syrien, är kopplade till resultaten av dessa förhandlingar, vilka precis har startat.

Och Assad-regimens position är tydlig – han var en av de första medlemmarna i delegationen som samordnade och skickade resultatet till Genève, och då ser vi som effekt förvirring och vacklande hos den syriska oppositionen. Alla verkade vilja delta i genomförandet av säkerhetsrådets resolutioner och ingå i koalitionsregeringen. Men att döma av de uttalanden, som visas med jämna mellanrum, liksom det faktum att det fortfarande är oklart exakt vilka som kommer att representera oppositionens intressen i Genève, är skillnaderna mellan de olika grupperna större än den mellan oppositionen i allmänhet och Bashar al-Assad.

Samtidigt med denna process är den syriska arméns offensiv framgångsrik  i ett antal regioner och de återerövrar landområden, islamister slås ut från bosättningar, som de hållit i nästan fyra år. Offensiven är framgångsrik, för det första, tack vare stöd från de ryska luftstyrkorna, för det andra, på grund av att Assads armé nyligen lanserade en offensiv i Aleppoprovinsen längs den syrisk-turkiska gränsen. Syriernas mål är att ta området under kontroll och skära av försörjningsvägarna för de militanta grupper, som nu ockuperar en stor del av Aleppo. Utan dessa leveranser kommer rebellerna inte kunna hålla ut länge och kommer att förgöras. Uppenbarligen stör allt detta USA.

”SP”: – Varför?

– Saken är den att Genèvesamtalen och bildandet av en koalitionsregering ska genomföras inom sex månader. Oppositionsgrupper kommer då att erhålla representation i proportion till antalet invånare på de territorier de kontrollerar. Om den syriska armén, med stöd av ryska lufttrupper, fortsatt  snabbt kommer att avancera in på det syriska territoriet och sedan fyra månader senare, oppositionsgrupperna bara kommer att ha kvar tre byar och två brunnar, så uppstår den berättigade frågan – på vilka grunder ska företrädare för dessa grupper då ingå i en koalitionsregering?

Och de flesta av dessa grupper har redan erkänt en ledande roll av väst, eller mer exakt, av USA, för att lösa den syriska konflikten. Därför, är amerikanerna mycket rädda för att, på grund av de snabba och framgångsrika insatserna av de syriska-ryska styrkorna i landet, att motståndet snart bara kommer att vara litet. Och då kommer en koalitionsregering bildas uteslutande av företrädare för Assad-regimen.

Därför började olika västerländska politiker att anklaga Ryssland i alla möjliga synder. Kerry är i denna rad naturligtvis en tungviktare, men han är inte den enda som utmärkte sig med sådana deklarationer. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har nyligen gjort liknande uttalanden, USA: s försvarsminister Ash Carter också. De tävlar nu med varandra i att anklaga Ryssland för krigsbrott i Syrien. På senare tid sade de att ryska bomber dödar västvänliga syriska företrädare för oppositionen. Men tydligen tycker befolkningen i västvärlden inte längre synd om rebellerna, så därför har de bytt till kvinnor och barn.

Allt detta görs för att manipulera Genèveprocessen, för att få Ryssland att stoppa offensiven i Syrien för att bevara åtminstone status quo. Amerikanerna önskar starkt att få bort Ryssland från att delta i genomförandet av säkerhetsrådets resolutioner. Faktum är att efter bildandet av en koalitionsregering kommer nästa problem att utforma demokratiska val. Ryssland är, enligt resolutionen, en av garanterna för rättvisa och öppenhet vid dessa val. Amerikanerna däremot vill hantera denna process ensamt, för om det är Ryssland som leder, kommer försök att rigga resultaten misslyckas och Bashar al-Assad, som har stöd av folket, kommer att fortsätta regera efter valet.

”SP”: – Varför kräver Kerry att Ryssland ensidigt ska ingå vapenvila, är islamisterna redan besegrade?

– Den vapenvila, som behandlas i resolutionen från säkerhetsrådet, gäller endast den så kallade moderata syriska oppositionen, som är redo att lägga ned sina vapen och starta fredsprocessen, och Assads regeringstrupper. Dessa villkor gäller inte öppet terroristorganisationer som Dzhebhat al-Nusra och IS. Men enligt den ryska sidan, omfattar inte resolutionen ytterligare några grupper, såsom ”Jaish al-Islam”, ”islamiska fronten”, vilka erhåller pengar från Saudiarabien.

Amerikanerna insisterar att ”islamiska fronten” är en moderat grupp, men Ryssland utesluter deltagande i fredsprocessen och anser dem vara terrorister. Detta av en enkel anledning. Det område varifrån syriska turkmenska soldater eller turkmener sköt vår pilot tillhör ”Jaish al-Islam”. Efter detta  anfall  svarade Ryssland och decimerade gruppen. När Kerry säger att Ryssland inte stoppar sina militära aktioner trots resolutioner, har han inte IS i åtanke utan de grupper som väst anser är goda terrorister.

”SP”: – Och ändå, hur kan USA: s utrikesminister göra sådana grundlösa påståenden?

– Jämfört med när Colin Powell uppträdde som en clown i säkerhetsrådet med provrör påstått innehållande irakiska massförstörelsevapen, agerar Kerry mycket mer uträknat. Han är en erfaren politiker, och gör sådana uttalanden inte för att övertyga någon, utan för att imponera och sätta press både på Ryssland och på USA:s militära och politiska allierade. Detta är en mycket svår psykisk press, och deras förmåga att komma med argument är inte det viktiga här, utan hårdheten. Och denna utpressning görs av Kerry, Carter och Stoltenberg.

Chefen för strategiska konjunkturcentret Ivan Konovalov håller med om att dessa anklagelser är en metod för politisk och psykisk utpressning.

– Om det fanns bevis skulle skulle de för länge sedan ha presenterats. Men fram tills nu, har ingen enda humanitär organisation, inklusive FN, inte ens utrett dessa anklagelser, såsom man gör i alla andra konflikter, och har alltså inte bekräftat utlåtandena. Dessutom använder de ryska luftstyrkorna precisionsvapen och genomför aldrig oprecisa bombanfall. Därför är de stora civila offer, som säger Kerry finns, helt uteslutna.

”SP”: – Hur kan man förklara dessa påhopp?

– Varje dag kommer det rapporter om små segrar för de syriska trupperna och någon by som återtagits. Avancemanget går långsamt, men ändå framåt. Med tanke på att den syriska armén är utmattad av fyra års krig, kan man inte förvänta sig något annat. Men offensiven går framåt och det erkänns även av de som kritiserade närvaron av de ryska luftstyrkorna i Syrien. Det är därför sådana uttalanden kommer. Deras mål är att få motståndaren ur balans och på något sätt försöka ta över initiativet. Förresten, den brittiska BBC-film om tredje världskriget, som kom alldeles nyss, kan inte ses på något annat sätt än ett direkt angrepp på Ryssland, är också en del av strategin i väst.

När det gäller Syrien, är USA och dess allierade nu på plågsam jakt efter en formel som låter dem bli av med Ryssland, och för att utnyttja Rysslands deltagande där till gagn för sig själva. De hoppas kunna använda de framgångsrika operationerna, för att sedan låta oppositionen och kurderna göra slut på IS och putta ut Ryssland från den politiska processen för att forma landets framtid. Militärt har amerikanerna hamnat i en mycket svår situation. De har satsat på kurderna, som de såg i rollen som sitt eget infanteri. De hoppades genom USA:s stöd, att kurderna skulle överta Raqqa och ta initiativet från Ryssland.

Men det händer inte, delvis på grund av att USA har nära förbindelser med Turkiet, som ser kurderna som en terroristorganisation och för en hård kamp mot dem. Amerikanerna är i ett dödläge, och med sådana uttalanden försöker de flytta uppmärksamheten från den rysk-syriska koalitionens framsteg och fokusera på något annat. Denna taktik har amerikanerna upprepade gånger använt i andra militära konflikter.

USA fortsätter underblåsa IS

13 oktober 2015

Igår bekräftade amerikanska försvarsdepartementet att man försett den s.k. ”oppositionen” i Syrien med 50 ton ammunition. Denna släpptes från flygplan.

Man har också sagt att man ska fortsätta att leverera anti-tank-missiler till den s.k. oppositionen. Tidigare har dessa vapen levererats i stor omfattning. Varför IS nu har sådana vapen i sin besittning kunde man inte förklara från försvarsdepartementets sida.

USA fortsätter alltså att underblåsa konflikten och ger indirekt stöd till IS. Världen borde reagera!

USA:s dolda agenda i Mellanöstern

12 oktober 2015

Ryssland bekämpar mycket framgångsrikt IS, tillsammans med och på begäran av den syriska regeringen. Eftersom det är Syrien som önskat denna hjälp är den också internationellt legitim, till skillnad från de amerikanska och dess allierades bombningar, vilka skett helt utan sådan begäran eller med mandat från FN.

Äntligen sätts stopp för denna vidriga grupp som skär huvudet av barn, kvinnor och andra, som eldar upp människor levande och som tillintetgör några av mänsklighetens viktigaste historiska minnesmärken. En grupp som efter amerikanska insatser i Afghanistan, Irak och Syrien fått kraftigt utökat svängrum och nu hotar sprida sig med sitt kalifat via Nordafrika ända till Portugal.

Man kan ju då tycka att USA med allierade skulle sända hälsningar av tacksamhet och uppmuntra de insatser man gör. Icke. Istället hittar man på att Ryssland attackerar moderata rebellgrupper, att missiler avfyrade från Kaspiska havet från ryska krigsfartyg slagit ner i Iran. Det sistnämnda bevisat som felaktigt av ryska försvarsledningen och också dementerat av Iran, men flitigt rapporterat i västpressen, också den svenska.

När det gäller de moderata rebellerna har den ryska försvarsledningen gång på gång frågat sina amerikanska kolleger vilka dessa är och var de befinner sig. Man har bjudit in dem till kommandocentralen i Moskva, bett om koordinater, man har föreslagit dem samarbeta öppet och ärligt, för att tillsammans tillintetgöra IS. Icke. Inte ens ett svar har man fått.

Mycket av vapnen, men också alla Toyota-bilar IS har, är inskaffade för amerikanska pengar till de s.k. moderata rebellerna, men har sedan hamnat i händerna på IS. Rysk tv kunde igår visa hur ledaren för den s.k. moderata rebellgrupperingen satt ner och samtalade med IS-ledare. Som den ryska utrikesministern Lavrov uttryckte det: ser man ut som en terrorist, beter sig och handlar som en terrorist, då är man också det. Också i Sverige hör vi DN låta som sin herres knähund och uppmanar Ryssland att sluta bomba moderata rebeller (artikel i DN).

Anledningen till att USA med allierade under ett års bombande i Syrien inte haft något annat resultat än att IS ryckt fram, är att målet varit att störta Assad, gärna med hjälp av IS. Och inte bara Syrien. Samma strategi syns vad gäller Libyen, Irak och Afghanistan. Genom detta tror man sig sprida kaoset till Nordkaukasus och så småningom ända till Moskva. Förhoppningarna är att även nå Kina. Detta beskrivs mycket bra i denna artikel.

Ryssland försvarar sina egna intressen genom Syriens begäran; man vill inte ha kriget tillbaka i Nordkaukasus. Man kommer inte att sätta in marktrupper i Syrien och man ber om att samarbeta mot IS. Man gör insatserna helt öppet, informerar de allierades krigsledningar om tillslagen, något de allierade aldrig någonsin i sin tur gjort. När insatserna i Syrien är över vill man ha en politisk process där också en verklig opposition välkomnas. Men det är det syriska folket som ska bestämma, inte USA eller dess allierade. Ett högst rimligt förhållningssätt.

Kiev förbereder sig för anfall

21 augusti 2015

Omkring 65000 soldater, artilleri och andra vapen har nu förts samman vid gränsen mot Donetsk och Lugansk av Kievarmén. Bland dessa ses också amerikanska och europeiska stridsmedel. Rebellsidan däremot har dragit undan inte bara tyngre artilleri utan också, på eget initiativ, lättare vapen från stilleståndslinjen. Dagligen skjuter Kievsidan mot civila mål, bostäder, skolor, elcentraler och vattenverk. Nästan dagligen dödas civila i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Man har dessutom fullständig blockad mot Lugansk och Donetsk där vatten, el, mat mediciner inte tillåts att levereras dit. Kievsidan har inte uppfyllt en enda av de 13 punkterna i Minskprotokollet!

Varför reagerar inte Europas ledare och medier på vad som håller på att hända? Varför reagerar inte Minsköverenskommelsens garanter Merkel och Hollande på vad som sker?

Svaret är uppenbart. USA strävar efter världshegemoni. Obama har förklarat att USA är världens ledare och en suverän stat som kan bestämma över andra. Antingen är ni med oss eller är ni våra fiender sa Bush den yngre. Man framhåller gång på gång att Ryssland utgör ett av de främsta hoten. Det stämmer ju alldeles perfekt – Ryssland utgör ett klart hot mot den amerikanska hegemonin eftersom Ryssland vill att alla nationer ska få sin röst hörd och att allvarliga internationella kriser ska lösas den diplomatiska vägen istället för med krig.

USA vill ha krig i östra Ukraina. USA vill inte att Minsköverenskommelsen ska följas, även om Obama och även Poroshenko säger så utåt. Den dolda agendan innehåller en öppen konfrontation i östra Ukraina för att tvinga in ett ryskt svar. Då kan nämligen Ryssland beskyllas för att vara aggressivt och då kan man militärt svara Ryssland. Det är därför vi nu ser den massiva militära uppladdning som nu sker i Baltikum, Polen, Bulgarien och Rumänien. Det är därför USA öser in vapen, militära rådgivare och soldater i Ukraina. Mot övriga länder i Europa, t.ex. Tyskland och Frankrike, utövar man en enorm press och hotar säkert också. Ett exempel är ju den avbrutna leveransen av de två Mistral till Ryssland, med enorma förluster inte bara ekonomiskt utan också prestigemässigt för Frankrike.

Målet är kunna få bort president Putin, destabilisera och slå sönder Ryssland för att så småningom få en rad mindre stater som kan vara vasaller till USA. Det är också orsaken till att destabiliseringsförsök aktivt pågår i de länder som är Rysslands vänner. Se  vad som skett och sker i Brasilien, Venezuela, Armenien, Kirgisien, Vitryssland m.fl. länder.

Genom att slå ut den sittande makten i Libyen och Syrien destabiliserar man länder med enormt kaos och död som resultat. Människor flyr och flyr till Europa. Därigenom destabiliserar man också Europa, en annan svår konkurrent.

De bakomliggande krafterna är de neokonservativa grupperna i USA med Joe Biden, Victoria Nuland och John McCain i spetsen. Yttersta orsaken hittar vi i det katastrofala läge som den amerikanska ekonomin befinner sig i. Ska USA någonsin kunna ta sig ur världens största skuldbörda måste man vara diktator i världen, tror man.