Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rysslands seger i Syrien

7 oktober 2017

Översättning av artikel 2017-09-30 i Vzegljad Delovaja Gazeta

Putin har precis varit på en praktiskt mycket betydelsefull resa till Turkiet där många överenskommelser träffades, inte minst om Syrien. Ett annat besök, av Saudiarabiens kung till Moskva nästa vecka, kanske inte har samma praktiska betydelse men enorm symbolisk.

Liksom att Putins besök till Ankara är kopplat till slutet av kriget i Syrien, är besöket av Saudiarabiens kung i Moskva de facto ett erkännande av att kriget slutar i Syrien.

Och Ryssland uppnådde sina uppsatta mål. Det fanns två: att eliminera IS samt att hjälpa Assad att upprätthålla ett enat Syrien och stärka Rysslands inflytande i Mellanöstern. Båda målen nåddes, men det andra mycket snabbare än det första, som tog närmare två år att nå.

Ändå saknade Ryssland en sak, en väldigt viktig sådan, nämligen besöket av Saudiarabiens kung i Moskva.

Symbolvärdet av detta har under tiden tilltagit. Det började redan för ett par år sedan då nästan alla arabiska ledare besökt Moskva, inte en gång utan många. Men kungens resa, ursprungligen inplanerad till november 2015, sköts upp gång på gång. Och det var förståeligt att kung Salman inte ville åka till Moskva med tanke på det syriska kriget.

Kriget innebar att våra länder i många avseenden stod på motsatta sidor av frontlinjen, men där saudierna sedan länge insett att de misslyckats. Detta stod klart redan tidigare, i början av hösten 2013 under ryska videokonferenser i Syrien, när Barack Obama vägrade attackera det syriska territoriet. Saudierna var inte bara desillusionerade av deras allierade, i protest vägrade de också delta i FN:s säkerhetsråd, där de valts in för två år.

Redan då insåg saudierna behovet att prata med Moskva för att nå en uppgörelse om Syrien. Den saudiska underrättelsetjänstens chef och många andra höga chefer liksom prins Bandar, har besökt Putin. Men regelbundna kontakter på högsta nivå saknades. Den äldre kung Abdullah och hans jämnåriga arvtagare Salman kom inte till Moskva och för Putin, som gjorde sitt första besök i Riyadh 2007, var det omöjligt att åter resa till Saudiarabien, så länge inget återbesök gjordes.

I januari 2015 dog kung Abdullah och Putin bjöd genast in nya kung Salman. Besöket var inplanerat till hösten samma år, men den 30 september började den syriska operationen i nära samarbete med rysk militär säkerhetstjänst. Några dagar innan träffades Salman och Putin i FN:s generalförsamling i New York och i november samma år genomfördes samtal under G20 i Turkiet.

Men kungen kom aldrig till Moskva, även om han gjorde en stor asiatisk resa där han besökte Malaysia, Indonesien, Kina, Japan, Maldiverna och Jordanien. Däremot var kungens arvinge, prins Muhammad, fyra gånger i Moskva, senast i slutet av maj, då han träffade Putin.

Och nu sker då det kungliga besöket. Den 81-årige Salman anländer till Moskva 4 oktober och stannar i Ryssland till den 7e, det vill säga fram till Putins födelsedag. Slump eller inte, men Putin firar inte sin födelsedag. Men under besöket inträffar en annan födelsedag, nämligen Ramzan Kadyrovs, som blir 41 den 5 oktober. Kadyrov som regelbundet besöker Saudiarabien, kommer sannolikt också att delta i mötet med Salman, för det är knappast troligt att kungen kommer att besöka Tjetjenien.

Salmans besök är av stor symbolisk betydelse, inte bara mot bakgrund av vad som sker i Syrien, utan i allmänhet när det gäller rysk-saudiska relationer. Dessa har en 90-årig historia, av vilka det under halva tiden inte ens fanns några diplomatiska relationer alls. Detta är första besöket av en saudiarabisk kung i Ryssland, liksom Putins besök i Riyadh var det första av en rysk ledare.

Och detta trots att vi var det första landet att erkänna det oberoende saudiska kungadömet – 1926, omedelbart efter fadern till nuvarande kung Abdul Aziz bin Saud proklamerade sig som härskare. Fram till 1938 hade våra länder goda relationer – vi sålde till och med bensin till ökenriket. År 1932 kom han till Moskva som Feysal – blivande kung, då chef för UD.

Förresten, förutom Faisal har två blivande kungar besökt Moskva – Abdullah 2003 och den nuvarande kungen Salman 2006. Alla tre är bröder – och för 85 år sedan förhandlade Faisal med Kalinin och Vorosjilov, och Salman som anländer på onsdag och de två andra är bara barn från olika fruar till deras far, grundaren av Saudiarabien.

Med sina 30 miljoner invånare är inte Saudiarabien det största arabiska landet räknat efter antalet invånare, men det sägs vara ledare för inte bara arabvärlden, utan hela den islamiska sfären. Anledningen till detta är närvaron i landet av de två stora muslimska helgedomarna Mekka och Medina, förutom de otroliga rikedomarna i form av stora oljereserver. Självklart är saudierna inte bara det viktigaste landet för den islamiska och den arabiska världen – men också det överlägset rikaste och mest inflytelserika muslimska landet.

Stora regionala och globala ambitioner – har länge varit begränsade till den anglosaxiska världen och amerikanska allierade. Men med tanke på både den stora förekomsten av en muslimsk komponent i vårt land och våra omfattande intressen i den islamiska världen (både nära och utomlands) är förbindelserna med Saudiarabien ytterst viktiga för Ryssland.

Annonser

Västmedierna utan pressfrihet

23 januari 2017

Den italienske journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giuletto Chiesa ger i en intervju i Baltnews.lv sin syn på hur systemet med falska nyheter i västmedierna fungerar. Översatt från ryska.

Giulietto Chiesa: Pressfriheten i väst existerar inte längre. Men det finns en ”avgift för tystnad”

Hur sanningsenligt återspeglar västerländska medier det som sker i världen? I vilken grad litar det europeiska samhället på sina massmedier? Vilka förändringar väntar Europa 2017? På dessa frågor från Baltnews.lv, svarar den italienska journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giulietto Chiesa.

Herr Chiesa, vi pratar med dig i Bryssel där man ständigt och jämt hör anklagelser av att ryska medier har propaganda och bristande objektivitet. Och man vidtar till och med seriösa åtgärder för att motverka t.ex. tv-kanlen Russia Today. Vilka västerländska medier, kan man enligt dig, ha som förebild när det gäller objektivitet? 

Stora västerländska medier är till 100% beroende av makteliten och publicerar bara den information som makten vill se. T.ex. vet man att [ukrainska, övers. anm] Höger Sektor genomförde utbildning i Polen. Det finns bevis, det är inte bara mina uttalanden. Det finns dokument, fotografier och vittnen. Men västerländska massmedier har ignorerat dessa uppgifter och därför undrar jag, vilken objektivitet pratar vi om?

Jag har många gånger skrivit och jag har en hel serie av bilder på dessa människor som tränar på polskt territorium och jag kan t.o.m. med dokument visa exakt var detta skedde. För att träna upp dessa rebeller skickade man enorma pengar. Ni förstår ju att bara så där kan man inte genomföra en sådan operation. Tyvärr kommer denna information aldrig att publiceras i de västliga medierna eftersom den strider mot vad ledningarna där vill se.

Jag kan överhuvud taget säga att journalistyrket i väst, som ska söka och analysera information, gradvis håller på att urarta. Många västerländska medier har sedan länge varit engagerade i propaganda. Ingen frihet finns hos dessa medier. Och människor som för läsarna försöker presentera alternativ information förlorar helt enkelt sitt jobb. Liknande sker på alla tidningar. I Italien där jag kommer ifrån har professionella journalister slutat att publicera sig i de stora tidningarna eftersom de inte alls kan jobba där.

Du vill alltså säga att de var tvungna att publicera bara det som var tillåtet, helt enkelt veta vad jag ska skriva och inte ska skriva? 

Nej, inte så brutalt, så gör man naturligtvis inte. Om någon i sitt material började ta upp obekväma frågor, blir denna mjukt upplyst om att detta inte borde göras eftersom dessa ämnen är ointressanta för läsarna. Och ni förstår ju att när man har familj och barn, när du har bra lön och position, så är det inte så många som är beredda att avstå från allt detta. Och alla fattar allt mycket snabbt.

När jag själv arbetade på den stora italienska tidningen La Stampa och började skriva om inte fullt så trevliga ämnen, t.ex. om den 11 september, blev jag helt enkelt tillsagd att man inte har  plats för mina artiklar  i tidningen. Sådant hände en gång, två gånger, en tredje gång. Jag gjorde en film som heter ”11 september. En utredning från noll”. När jag föreslog att skriva en artikel i tidningen, fick jag beskedet att det inte behövs. Jag försökte lämna tidningen, men istället fick jag gå i pension, en mycket bra pension.

Ingen hotade mig. Det hade inte varit accepterat med censur, som den man hade i Sovjetunionen, men istället har vi ett system där du inte kan säga saker som du tycker. När du har information som inte makten kan förneka erbjuds du ”betalning för tystnad”. Jag har många vänner som får betalt, men som inte skriver eller gör något. För deras material finns varken plats i tv eller tidningar, men lön får de. Och detta är ”betalning för tystnad”, som de accepterar. Det är inte många som vill bli hjältar, alla vill leva lugnt och ha det bekvämt, så de vänjer sig vid detta.

Jag läser ständigt New York Times, tittar på CNN och förstår mycket väl att där står det allt som man ska säga och det som inte får sägas finns inte där. Detta system börjar fungera automatiskt efter viss tid efter att nya journalister utbildats.

Då är det alltså så att journalister redan under sin utbildning  i det tysta får lära sig vilka ämnen de får skriva om och vilka de inte får beröra?

Ja, för att när en journalist blir känd och populär börjar han bli farlig eftersom han då kan börja säga och skriva om saker som han inte bör. Därför är det bäst att skicka det gamla gardet i pension och unga journalister som också vill bli kända börjar snart att undvika farliga ämnen.

På det viset håller den professionella nivån hos västerländska journalistiken på att falla. Istället för äldre journalister med stor erfarenhet kommer nya människor som tar in en viss världsbild och som förstår vad och hur man ska skriva för att ledningen ska gilla dig. Allt detta leder bara till en sak, att man inte bara lurar vanliga läsare utan också beslutsfattare på olika nivåer.

De läser också massmedier, tittar på tv där man rapporterar helt osakliga och oriktiga saker. Efter att detta upprepats många gånger börjar människor tro på det ändå och då har man fått en s.k. sluten cirkel. Medierna rapporterar lögner, de som tar in detta ser det som sanning och för det vidare som en sanning som ingen kan tvivla på.

Som jag redan sagt finns det sedan länge ingen mediefrihet i väst. Den enda relativa friheten finns för närvarande bara på internet även om där också finns mycket skräp och mycket som publiceras där också är osanning, men där finns människor med information och som presenterar denna ärligt. Tyvärr är det inte lätt att hitta dessa källor eftersom internet är ett stort hav som kräver en ständig filtrering.

Så du tror att det västerländska samhället litar på sina medier utan att förstå att dessa medier samtidigt skickligt manipulerar dem?

Ja, det västerländska samhället är vant att lita på medierna. Men just nu befinner vi oss i den fas där tilliten av de flesta åskådarna och läsarna så sakteliga håller på att minska. I många år arbetade systemet, som manipulerar världsopinionen, ostört, men nu minskar [de styrandes] kontroll av informationen. Detta beror på ena sidan av det som sker på internet och för det andra på att folk börjar tappa förtroendet för medierna.

Jag tycker också att själva massmedierna har tappat sin roll att förstå och påverka samhället. Här har jag ett konkret exempel på detta. Brexit. Alla stora tidningar och tv sa att det blir inget Brexit, men ändå hände det. Andra exemplet är valet i USA. Tv-kanaler som CNN, NBC, ABC, tidningarna New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gav alla sitt stöd åt Clinton. Kan ni förstå vilket positivt stöd till hennes gagn detta innebar?

Informationens objektivitet var noll, allt var påhittat, men trots allt detta blev Donald Trump USA:s näste president. Idag har vi ett annat Amerika. Hur det kommer att bete sig är svårt att säga, men en sak är säker, möjligheten att manipulera samhället från massmediernas sida minskar och det betyder att förändringar är nära.

Och vad ger oss dessa förändringar?

Sanningen att säga är det inte lätt att veta vad som väntar, för nu befinner vi oss bara i början av de tider som kommer. Vad de ska leda oss vet jag inte. Men en sak ser jag klart p.g.a. bristande förtroende för massmedierna börjar traditionella partier lämna scenen och byts ut mot nya politiska krafter, som de regerande makteliterna anklagar för populism.

Jag tror att en mer passande beskrivning av dem är ”antiestablishment”. För dessa nya krafter är helt emot den korrumperade politiska eliten, som alla är trötta på. Men eliten kan inte erkänna att de nya krafterna är emot eliten och deras kurs och därför stämplas dessa nya politiker som populister, marginella och med ännu fler negativa omdömen.

Samtidigt visar valresultaten att även folket kan bli missnöjt och ser att de blir lurade och vill byta ut eliterna. Därför tror jag att nya politiska krafter kommer och valresultaten i så stora länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna kommer att göra deras positioner klart starkare.

Kommer folket att få det bättre med de nya makterna? För många av dessa politiker har ingen erfarenhet av att styra.

För mig är det en fråga som jag inte kan besvara, men jag tror att dessa nya krafter kommer att vara bra för Europa eftersom de är för goda relationer med Ryssland och därför avlägsnar Europa från konfliktspiralen med Ryssland. Och detta är enligt mig mycket viktigt för hela den eurasiatiska regionen.

 

Censur i EU-parlamentet

28 september 2014

Tatjana Ždanoka medlem av Europaparlamentet och vald av Ryska unionen i Lettland försöker tystas av den nuvarande ordföranden i Europaparlamentets kommitté för internationella affärer, Elmar Brok och dess president Martin Schultz. Hon publicerar breven på sin Facebook-sida. Har här översatt hennes uttalande gjort på hennes Facebooksida.

Förra veckan fick jag två konstiga brev. Det ena från Martin Schultz, president i Europeiska parlamentet och det andra från Elmar Brok, ordföranden i Kommittén för internationella affärer i Europaparlamentet. Cheferna visade sitt missnöje, utan att precisera över vad, angående mina uttalanden om krisen i Ukraina. De påstår att jag kommit med felaktiga utlåtanden när det gäller situationen på Krim. Jag uttalade mig om detta vid ett besök på halvön i augusti i år. Jag tror de syftar på min resa dit efter inbjudan av delrepublikens ordförande Sergej Aksonov. Brok läxar upp mig: ”Dina påståenden är fundamentalt felaktiga, du borde konsultera oberoende jurister, som skulle förklara för dig att folkomröstningen var illegalt organiserad och inte har någon betydelse”. Och den socialdemokratiska ledaren Schultz försöker hota mig: ”Jag kommer omedelbart att informera den ukrainska makten att jag dömer ut både ditt besök och dina ord”.

Jag är upprörd över att vissa deputerade uttalar hur andra deputerade ska återge sin syn på olika händelser. Jag skickade därför idag till Martin Schultz och Elmar Brok mitt svar enligt följande.

”Varken under mina besök på Krim eller i andra delar av min politiska verksamhet behöver jag någons tillstånd för mina ageranden eller uttalanden. Ingen ledare i Europaparlamentet är min arbetsgivare och har ingen rätt att påpeka vad jag ska säga. Jag agerar utifrån mina övertygelser och utifrån Ryska partiet i Lettland, som mina väljare röstade på. Min position angående Krim och Ukraina överensstämmer fullständigt med den hos Ryska partiet i Lettland, som valde mig som dess representant i Europaparlamentet. Jag bär ansvar uteslutande inför mina väljare, och att förändra detta kan varken du herr Schultz eller du herr Brok, inte heller alla mina politiska motståndare tillsammans.

Jag var observatör under folkomröstningen på Krim gällande dess status. Jag behöver inga konsultationer av jurister och teoretiker, vilka dessutom representerar Tysklands och USA:s intressen. Jag blev själv vittne till hur folkomröstningen genomfördes helt utan tvång och utan påtryckningar utifrån.

Europaparlamentets ledning borde istället söka svar på hur de kunde stödja maktkuppen i Kiev, som medförde att befolkningen på Krim inte kunde acceptera att ryska inte längre skulle vara ett officiellt språk och att de skulle utsättas för terror från ultrakonservativa grupperingar som högra sektorn, som står nära den nuvarande makten.

Republiken Krim har lika stor rätt att själv bestämma sin status som Skottland, Katalonien eller vilken annan region som helst i Europa, och Krimborna använde den rätten. Och när det gäller mina befogenheter, som deputerad i Europaparlamentet, har invånare i Lettland bekräftat för tredje gången i rad att jag har deras förtroende. Om ni fortsätter begränsa de grundläggande rättigheterna att kämpa för sina väljares val, kommer det att sluta med förlust för era partier och en stor förlust för Europeiska unionen. Detta eftersom ett Europaparlament utan yttrandefrihet står i strid mot grundläggande värderingar i Europa.”

Ukrainas militär sköt ned Malaysian Airlines MH17

7 augusti 2014

En sammanställning av bevis på globalresearch.org visar inte bara att MH17 blev nedskjuten av den ukrainska militären, utan också hur den den amerikanska presidentadministrationen riskerar att dra in världen i ett nytt tredje världskrig, genom sina systematiska lögner.

Demokrati a la Europa

11 april 2014

Ryssland är medlem i Europarådet och betalar, liksom andra, en dryg avgift för detta, faktiskt den högsta av alla medlemmar och på frivillig basis. I förrgår var det möte i Europarådet angående krisen i Ukraina och Aleksej Pusjkov, som är ledare för den ryska delegationen, fick inte ens yttra sig! (http://swedish.ruvr.ru/news/2014_04_09/Europaradet-lyssnar-inte-pa-Ryssland-0657/). En nederländsk delegat, som var kritisk till det europeiska förhållningssättet, blev bryskt avbruten av mötesordföranden. I andra sammanhang uppmanas Ryssland att bidra till en lösning av krisen i Ukraina, men får i detta viktiga forum inte ens yttra sig!

Den pro-ryske ukrainske presidentkandidaten Oleg Tsarev från Regionpartiet, ville besöka ett sjukhus dit skadade aktivister från ett protestmöte dagen innan förts. Folk från högra sektorn hade där slagit ner och dödat de protesterande. Samma högermänniskor gick då till anfall mot presidentkandidaten. Dessutom hade de skadade på sjukhuset flyttats till andra platser inför det känsliga besöket. Inga reaktioner från EU – man tycker det är ok. (http://www.dk.ru/news/v-nikolaeve-bylo-soversheno-napadenie-na-kandidata-v-prezidenty-careva-236846869)

I gårdagens Sydsvenskan skriver man att man väntar på Moskvas illvilja. Trots att ryska språket diskriminerats i Ukraina, trots att man från Kiev skickat trupper mot Donetsk, Charkov och andra städer i östra Ukraina med en majoritet av ryska invånare, trots att Ryssland har fordringar på närmare 17 miljarder dollar i bl.a. uteblivna betalningar för gjorda gasleveranser till landet och trots detta fortsätter att leverera gas, trots att man redan skänkt 3 miljarder dollar som akut hjälp till landet, trots att ryska tv-kanaler förbjudits sända i Ukraina, snackar man om illvilja! EU har hittills inte bidragit med annat än vackra ord, men fortsätter anklaga Ryssland.

På en presskonferens med Obama nyligen fick inte ryska journalister närvara. Kända reportrar på Pervy Kanal har fått sanktioner på sig. I DN idag stoltserar rubriken ”Putin hotar stänga gaskranarna”. Det som sagts är att man vill ha ett möte med alla inblandade parter för att diskutera och lösa problemet att Ukraina inte betalat för gjorda gasleveranser och inte vill betala enligt gemensamt godkända och ingångna avtal!

NATO släppte igår bilder på ryska trupper stationerade nära den ukrainska gränsen – som att Ryssland inte skulle få ha trupper var de vill på sitt eget territorium! Saken var bara den att bilderna visade sig vara tagna förra året!

Man gör vad vill med sanningen och fortsätter rysshetsen i ett helt oacceptabelt och för demokratier fullständigt oacceptabelt tempo. Ryssland vill ha möten, diskussioner, söker rättvisa och internationella och långsiktiga lösningar. USA och EU slår dövörat till.

Allvarlig upptrappning i Ukraina

7 april 2014

Idag utropade en grupp demonstranter i parlamentet i Donetsk en folkomröstning till senast maj att ta ställning till om man ska bli en självständig republik av Ryssland. Efter veckors ohörsammade skrik att få diskutera en federativ lösning med Kiev, har man nu alltså övergivit en sådan lösning inom Ukraina. Ryssland har den senaste tiden enträget framfört att man måste sitta ner tillsammans med EU och USA för att hitta en lösning i Ukraina. Denna lösning måste innebära att de östliga regionerna bildar en federation inom Ukraina med självständiga parlament. Senast idag framfördes detta i the Guardian av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Hittills har dessa vädjanden varit utan nämnvärd respons. Man ser mönstret från Krim upprepa sig! Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga.

Vad som nu är mycket oroande är att amerikanska legosoldater och trupper skickats mot Donetsk. Situationen i Lugansk och Charkov ligger nära att gå samma väg. Med en befolkning på 97% ryssar i Donetsk, kommer Ryssland knappast acceptera att våld sätts in mot dessa. Och EU vägrar att ens tillsammans diskutera situationen. Man häpnar åter.

Henry Kissinger i Washington Post om Ukraina

6 mars 2014

Henry Kissinger ger sin syn på situationen i Ukraina i Washington Post 5 mars.

Russofobin når nya höjder

8 februari 2014

Inför och nu under OS i Sotji når Rysslandshatet nya rekordnivåer. Man kommer onekligen att tänka på pogromerna under andra världskriget. Hatet, kritiken, avskyn och översitteriet har inga gränser! Oviljan eller likgiltigheten att ta reda på fakta är oöverträffad.

På oklara grunder har länders företrädare protesterat med diffusa eller inga skäl och inte kommit till Sotji för att titta på OS, trots att man samtidigt hävdar att OS ska vara ett opolitiskt tillfälle att sprida idrottares prestationer och resultat över världen, förmedla fredsbudskapet och alla människors lika värden.

President Vladimir Putin anklagas för att engagera sig i OS och att för mycket pengar spenderats på OS. Miljöförstöringen sägs vara oöverträffad. Korruptionen påstås florera ohämmat under bygget av OS-faciliteterna i Sotji. De mänskliga rättigheterna hävdas vara satta på undantag.

Varför är det en anklagelse att landets president personligen engagerar sig för ett av de viktigaste och största projekten i sitt lands historia? Hade inte det omvända läget varit anledning för kritik? I ett flertal intervjuer har presidenten själv förklarat att Sotji-projektets mål inte är OS. Istället är det att utveckla regionen för vintersport och turism. Ryska vinteridrottare, i t.ex. bob, har tidigare tvingats åka utomlands för att träna, men har nu äntligen fått anläggningar så att sporten kan utövas i Ryssland. Satsningen i Kaukasus ligger också i linje med att ekonomiskt utveckla denna problemfyllda region, för att minska de många etniska konflikterna i området. Därför är kostnaderna höga, det är inte enbart en satsning på OS utan den största ryska satsningen någonsin för att utveckla en hel region. Detta framförs hela tiden i ryska medier, men tas aldrig upp i väst. Man medger från rysk sida att projektet blivit dyrare i en del avseenden, men att detta i alla hittills undersökta fall beror på förändrade förutsättningar, för optimistiska offerter mm. Man har öppet gått ut och önskat in anmälningar på konstaterad korruption, men inte fått in något. Vilka projekt här hemma håller sig inom kostnadsramarna? Här är detta närmast regel än undantag att så inte är fallet, och då är rapporteringen mycket mer modest.

Ryssland har sin demokratiskt valde och mycket populäre president som engagerar sig starkt i ungdomars utveckling, ekologiska frågor och naturskydd. Man är mycket bekymrade över narkotikan som flödar in från flera centralasiatiska länder och medger att man inte klarar av att stoppa denna trafik. För att engagera ungdomar i idrotter ser man möjligheten till en mer positiv utveckling av unga människor, än de risker detta inflöde av droger kan medföra.

Vilka ekologiska katastrofer finns det att rapportera om i samband med OS-konstruktionerna? Att det är stort elände har jag nu läst många gånger i våra medier. Det jag själv har läst om och sett från mer direkta källor är att det under hela byggtiden har poängterats att allt ska ske så ekologiskt skonsamt som möjligt. Presidenten har personligen involverat sig i flera projekt gällande rödlistade och hotade arters räddningsaktioner. Jag har inte fått ett enda faktaunderlag på att någon ekologisk katastrof skulle ha ägt rum p.g.a. OS i Sotji.

En stor affär görs av den av Duman framförda lagen mot att för barn propagera för homosexualitet. Det är alltså inte så att det på något sätt är förbjudet med homosexualitet eller andra sexuella konstellationer i Ryssland. Tvärtom erkänner man dessa läggningar fullt ut. Rysk underhållningsindustri har många affischnamn som är öppet homosexuella och detta är välkänt och accepterat. Detta har också framförts av presidenten själv i intervjuer – senast igår kväll efter OS-sändningarna. I flera amerikanska stater är lagstiftningen negativ för homosexuella, i Frankrike protesterade över 100 000 människor nyligen mot homoäktenskap, och i en rad europeiska länder i övrigt är synen på dessa frågor mycket annorlunda jämfört med i t.ex. Sverige. Den ryska lagstiftningen var alltså inte framförd av den förhatlige president Putin utan av Duman och har mycket brett folkligt stöd.

Hela tiden detta unisona hat. Man förtiger fakta, propagerar mot, vinklar fakta och uppmanar Ryssland till än det ena än det andra. I Kiev får inte Ryssland inblanda sig. Ryssland har hela tiden också haft hållningen att inte göra detta, men deklarerat att man inte samtidigt kan ha tullunion med Ukraina som landet ingår i EU. Detta för att skydda sin egen marknad – en självklarhet kan det tyckas. Man har inte skickat några politiker dit. Samtidigt är det ok att raden av västerländska politiker som besöker Kiev för att stödja oppositionen är mycket lång, att pengar flödar in från USA och väst till dem som sympatiserar med ena halvan befolkningen, att man fördömer de ukrainska polisinsatserna för våld och skjutningar när de inte ens får bära vapen, samtidigt som man i tv-sändningar ser hur s.k. oppositionella kastar molotovcocktails på poliser så att de allvarligt skadas av att de brinner. Att gatstenar ligger i berg och kastas i ansiktet på poliser som står passiva i rad för att hindra demonstranter att inta parlamentsbyggnader. När det i YouTube dyker upp en inspelning av hur den nya amerikanska toppdiplomaten för Europa, Victoria Nuland, med svordomar förklarar att man ska strunta i vad EU tycker vid valet av vilken oppositionell man ska stödja, så blir det dubbla budskapet mer än tydligt. En rysk politiker var bland de första att länka ut smyginspelningen på sin Twitter-sida. I svensk press skanderar man över hur Ryssland försöker slå in en kil mellan EU och USA, när det är uppenbart att inspelningen inte kom därifrån, vilket ryska UD nu på morgonen också bekräftat. Istället borde uttalandet i sig vara anledning till diskussion och bekymmer, som det faktiskt blivit via Angela Merkel i Tyskland. Från amerikanska UD kommer bortförklaringen att Nuland i sina yngre år tjänstgjorde på ett ryskt handelsfartyg! Man häpnar. Nej, det är uppenbart att allt görs för att smutskasta Ryssland med det långtgående syftet, från f.f.a. amerikanskt håll, att destabilisera Ryssland, att placera ut långdistansrobotar längs de ryska gränserna, för att långsiktigt landet ska splittras och USA själva få herraväldet i världen. Ingen värld jag vill ha i alla fall.

Syrienkonflikten

29 augusti 2013

Carla del Ponte, tidigare statsåklagare i Schweiz, medlem i FN:s specialkommission för undersökande av brott mot mänskliga rättigheter i Syrien, tidigare åklagare för den speciella krigstribunalen i Rwanda och krigstribunalen för f.d. Juguslavien där Slobodan Milosevic var den huvudanklagade, hävdar att FN:s expertkommitté inte har funnit bevis för att det skulle vara den statliga armén som ligger bakom den förmodade attacken med kemiska vapen i Damaskus under föregående vecka. Korrespondenten Dmitry Zelenin rapporterar via ITAR-TASS att vittnesuppgifter, från drabbade i östra Huta nära Damaskus, klart indikerar att nervgasattacken med sarin var utförd av oppositionella krigare. Reuters skriver vidare att al-Qaida opererar kraftfullt i Syrien just nu och mot den sittande regeringen. Tidigare har Carla del Ponte framfört att FN har starka, men inte helt avgörande, bevis för att kemiska vapen också användes av oppositionella i Aleppo.

Vladimir Chizov, permanent representant för Ryssland i EU, säger i ITAR-TASS 28 augusti att försöken att lägga fullt ansvar för den senaste kemattacken på Damaskus ger en deja-vu-upplevelse från början av NATO:s Balkanoperationer och USA:s krig i Irak. Ryssland utrikesminister Sergej Lavrov höll igår ett telefonmöte med FN:s specielle representant och Arabförbundets Lakhdar Brahimi, där han menar att en militär lösning av konflikten ovillkorligen skulle leda till en destabilisering inte bara av Syrien utan av hela regionen.

Ikväll rapporteras också om att oppositionen i Storbritannien försöker bromsa den miltära lösning som David Cameron, säkert understödd av USA, försöker forcera fram. Svenske utrikesministern Carl Bildt framförde liknande synpunkt i Rapport igår kväll.

Det är frapperande att USA, Storbritannien och Frankrike så kraftigt ger sitt stöd till den syriska oppositionen som bevisligen genomfört vidriga attacker. Bland de senare var då hundratals kurder, kvinnor som barn, fick halsarna avskurna och kropparna lemlästade i nordöstra Syrien, en massaker, med samma omfång som den senaste kemattacken, men som gick i stort sett spårlöst förbi de svenska medierna. Eller den när en oppositionell krigsherre skär ut sitt offers hjärta och äter upp det medan han filmas. Barbari är ett svagt ord i sammanhanget!