Archive for the ‘Sydossetien’ Category

USA:s senat försöker återkalla det kalla kriget

1 september 2011

Skulle vilja uppmärksamma en ovanligt klarsynt artikel i ”The Post Chronicle” av Patrick J. Buchanan. Den amerikanska senaten har röstat igenom resolution 175 som proklamerar att Ryssland olagligt okuperat Sydossetien och Abchasien. Denna syn är tyvärr ganska utbredd också på denna sida Atlanten. Läs och begrunda!

Annonser

NATO bakom ny georgisk provokation mot Ryssland

14 mars 2010

I går lördag sände den statskontrollerade tv-kanalen Imedi i georgisk tv ett inslag om en fejkad rysk invasion av Georgien där ryska trupper var på väg mot huvudstaden Tbilisi, som ett svar på att Sydossetiens president Eduard Kokojty mördats. Senare i sändningen rapporterades även att president Micheil Saakasjvili mördats. Inslaget var en dryg halvtimme och kryddades med rörliga bilder från hur flygplatser och hamnar bombades och hur folk i panik flydde från sina hem. Först därefter förklarade man att det var fejkat och att detta kunde vara ett möjligt scenario. Inslaget skapade panik i stora delar av Georgien. Några dödsfall har rapporterats och mobiltelefonsystemen slogs delvis ut när oroliga människor överbelastade näten.

Tv-kanalen Imedi var tidigare i oppositionens ägo, men stängdes av den georgiska staten och Saakasjvili, när den visade avslöjande inslag om den korrupta georgiska statsledningen. Kanalen är nu återstartad och numera i statens regi och därmed kontrollerad av Saakasjvili. Den georgiska oppositionsledaren Nino Burdzjanadze kräver nu sanktioner mot tv-kanalen på grund av den omdömeslösa sändningen. Även Ryssland har reagerat mycket kraftigt mot provokationen. Konstantin Kosachov, ordförande för internationella relationer i ryska Duman, påpekade redan under lördagskvällen i de ryska tv-nyheterna Vremja, att händelseutvecklingen som föregick den georgiska invasionen i Sydossetien i augusti 2008, med påstådda ryska provokationer och falska tv-inslag, var mycket lika de som nu utspelas i Georgien.

Mycket intressant är att kommissionen NATO-Georgien i fredags hade ett möte i Bryssel där Georgiens minister ansvarig för Georgiens integration med NATO, Georgij Baramidze, var närvarande. Rysslands permanente företrädare vid NATO, Dmitrij Rogozin, uttalar sig att något på detta möte kan ha föranlett Saakasjvili att ge klartecken för det allvarliga tv-inslaget och att detta måste undersökas. NATO, och till viss del även EU, har ju sedan 2008 hjälpt till att kraftigt upprusta den georgiska försvarsmakten, så att den nu står kraftigare rustad än före kriget 2008. När i dag också Sydossetien rapporterar att georgiska truppansamlingar skett strax utanför den sydossetiska gränsen, utan att de internationella observatörerna från EU gjort någonting åt saken, är detta onekligen ett allvarligt och djupt oroande tecken.

Då många oppositionsledare de senaste åren antingen fängslats eller utvisats från Georgien och med en så labil ledare som Saakasjvili är farhågorna stora att ett nytt krig skulle kunna starta och rasera de försök som gjorts av den georgiska oppositionen när de varit på besök i Moskva för att återuppta de vänliga förbindelser och utbredda handelsutbyte som fanns mellan Ryssland och Georgien.

Det finns alltså all anledning att uppmärksamma detta ytterligare och kraftigt fördöma det georgiska agerandet. Då räcker det inte att beskriva tv-kanalen som privatägd, som DN gör idag. Medan tid finns borde man uppmärksamma vad den NATO-stödda upprustningen kan leda till i händerna på den slipsätande galningen Micheil Saakasjvili.

Rysk militärbas i Abchazien

18 februari 2010

NATO har yttrat sig över Abchaziens begäran om att förlägga en rysk militärbas i landet. NATO har låtit framföra en starkt negativ reaktion att man anser att detta inte är legitimt. Den ryska internetsajten Ros Business Consulting meddelar den 18 februari att Abchaziens president Sergej Bagapsh svarat på denna reaktion genom att deklarera att han själv önskat detta och inte finner detta märkligare än att NATO placerar ut militära baser i Rumänien och Bulgarien. Han sade vidare att NATO, EU, Georgien m.fl. redan sedan tidigare betraktar alla avtal Abchazien undertecknar som icke legitima, och att Abchazien bygger relationer med de länder som det själv önskar. Hade han lyssnat på alla råd och påpekanden från NATO och dess allierade hade han för länge sedan legat i graven.

För nu precis 200 år sedan undertecknade tsar Alexander II en deklaration som förklarade Abchazien som en del av det ryska imperiet. Detta efter en önskan från det abchaziska folket. Under Sovjettiden blev Abchazien autonom republik av sovjetiska delrepubliken Georgien. Efter att Georgien blev en självständig nation när Sovjetunionen upplöstes 1991 hade både Sydossetien och Abchazien också denna rättighet att bilda självständiga nationer. I stället startade Georgien ett mycket blodigt krig mot dessa båda områden. Efter Georgiens militära anfall av Sydossetien sommaren 2008 erkände Ryssland 26 augusti 2008 Abchazien som en egen republik. Detta efter att sådan begäran framförts av den abchaziska ledningen flera gånger tidigare. Sedermera har även Nicaragua och Venezuela erkänt Abchazien som en egen stat.

Ryssland påpekar också nu att man önskar se Abchazien som en fri statsbildning, men avser att ge det unga landet sitt fulla stöd.

Påstått kuppförsök i Georgien

5 maj 2009

Oppositionen mot president Micheil Saakasjvili och hans folk växer stadigt i Georgien. Inte minst efter sommarens misslyckade anfall i Sydossetien. I dag rapporteras om ett försök till kupp mot presidenten. Ett regemente sägs ha tagit till vapen för att om möjligt störta presidenten, enligt källor från presidentämbetet. Flera höga militärer ska ha fängslats. Presidentadministrationen har gått ut med att det är Ryssland som ligger bakom, men ännu har det inte ens gått att få bekräftat att upproret överhuvudtaget ägt rum. Den georgiska oppositionen, som också avfärdar anklagelserna mot Ryssland, håller det inte för otroligt att det hela är en iscensättning för att kunna fängsla delar av oppositionen inför stundande protester. Ryssland meddelar att anklagelserna mot landet är vansinniga och saknar all grund.

Att i detta läge, med så stor politisk osäkerhet och instabilitet i landet, anordna en stor NATO-övning framstår mer och mer som mycket ansvarslöst. Med en tilltagande militär ansamling från georgisk sida vid den sydossetiska gränsen, skulle det vara enkelt att smycka ut georgiska militärer i ryska uniformer och anfalla NATO-trupp, för att sedan anklaga Ryssland, spekulerar flera ryska medier i dag. Det skulle då kunna få mycket allvarliga konsekvenser och åter leda till en ogrundad våg av anklagelser mot Ryssland, likt den efter Georgiens anfall i sommar.

NATO i medveten provokation mot Ryssland – med EU:s goda minne

30 april 2009

Under många år försökte Ryssland få till stånd ett icke-aggressionsavtal mellan Georgien och de autonoma republikerna Abchazien och Sydossetien. EU motsatte sig hela tiden avtalet, som inte gick att komma överens om. Så kom i stället Georgiens anfall på Sydossetien och planerade intåg i Abchazien 8 augusti 2008, och Ryssland ser sig nödsakade att gå in i konflikten för att inte de folkmord som skedde i början av 1990-talet, då Georgien också anföll, skulle upprepas. Trots detta dör upp emot ett par tusen civila under de georgiska anfallen, framför allt vid attackerna av huvudstaden Tshinvali i Sydossetien. Georgien hade lovat att de båda autonoma områdena själva skulle få avgöra sin status efter Sovjetunionens upplösning 1991, men bröt alltså snabbt det man åttagit sig och gick i stället till anfall, då många tusen civila dödades. Sydossetien och Abchazien hade länge begärt att få bli helt fria stater, men detta hade Ryssland motsatt sig tidigare. Efter sommarens händelser såg man ingen annan möjlighet än att acceptera de båda områdena som fria stater, för att undvika ytterligare mänskliga tragedier. Naturligtvis kom genast fördömanden från EU och USA, som inte verkar vara intresserade av någon fred i regionen, utan gör allt för att på alla sätt motarbeta Ryssland, vilka syftena än är. Att människor dör betyder inget i sammanhanget.

Georgien är inte NATO-medlem. Detta motsatte sig faktiskt flera länder i EU, när landet önskade ingå i försvarsalliansen nyligen. Trots detta och trots sommarens krig ska man nu arrangera en stor NATO-övning i Georgien med strider intill Sydossetiens och Abchaziens gränser! Ryssland har, med all rätt, kraftigt protesterat mot denna okänsliga provokation, för att inte säga totala avsaknad av förståelse för vad en sådan tilldragelse kan innebära i ett område så nyligen drabbat av denna konflikt. Människor i Sydossetien och Abchazien bär fortfarande på allvarliga trauman efter kriget i somras och stora områden av Tshinvali ligger fortfarande i ruiner, trots att Ryssland pumpat in mängder av hjälpinsatser (EU har helt nekat bistånd till områdena!). Här ses inga ledarskribenter yttra någonting! I dag skrev Ryssland på avtal med både Sydossetien och Abchazien att man ska hjälpa de båda länderna, strikt under ländernas lagar, att försvara sina gränser. Man ser det som en naturlig följd av att man erkände de båda staterna. Ryssland har på samma sätt trupper som hjälper till att bevaka gränserna i Uzbekistan och Tadzjikistan, men naturligtvis får NATO-övningen som resultat att man skyndat på detta.

NATO:s officiella representant protesterar förstås genast att man bryter ingångna fredsavtal. Ryssland har inte ingått några fredsavtal rörande dessa områden. Enda överenskommelsen är Medvedev-Sarkozy-planen från i somras. Att Georgien sedan sommarens krig kontinuerligt brutit mot denna plan genom att successivt bygga upp trupper vid Sydossetiens och Abchaziens gränser och till och med gjort väpnade anfall in i länderna, glöms givetvis bort.

När ska EU:s medborgare vakna upp och börja protestera mot den aggressiva och okonstruktiva Rysslandspolitik, som i förlängningen kan leda till nya krig och mänskliga tragedier? Ryssland har gång på gång påtalat att man inte vill ha något annat än lugn och fred i regionen, men något stöd för sina tankar får man inte. Det verkar vara fullständigt omöjligt att ens lyssna på sådant inom EU och NATO. Om folkliga protester hade börjat ljuda skulle snabbt både EU och NATO tvingas till ett mer konstruktivt handlande, vilket vi alla hade tjänat mycket på.

USA trappar upp i Kaukasus

2 december 2008

Mycket oroande tecken kommer nu från Kaukasus. Det är ryska nyhetssajten RBK Daily (http://www.rbcdaily.ru/), som rapporterar att kommersiella försäkringsbolag inte längre försäkrar fartygstransporterna i området runt Georgien och att den amerikanska staten i stället går in och tar över ansvaret. Till stor del utgörs dessa fartygstransporter av krigsmateriel som USA nu pumpar in i Georgien och Ukraina. Samtidigt förflyttar Ukraina trupper mot sina östra gränser.

I morgon samlas NATO-ländernas utrikesministrar i Bryssel. Man misstänker att beslut kommer att fattas om att utan kandidattid ansluta Georgien och Ukraina, och USA hoppas då att det gamla Europa ska se mellan fingrarna och acceptera faktum. Någon dialog med EU kommer inte att föras, eftersom motståndet är för stort. Motståndet till en NATO-anslutning är också stort i t.ex. Ukraina, vilket bara detta kan leda till stora inrikespolitiska konflikter.

Det står allt mer klart att USA understödjer ett militärt ingripande av Georgien för att återta Sydossetien och Abchazien. Detta kommer givetvis Ryssland att svara på direkt. Det kommer att leda till ett omfattande krig i Kaukasus, som inte kommer att vara över på fem dagar. EU borde göra allt som står i dess makt för att förhindra denna utveckling.

Georgisk truppförstärkning vid Sydossetien

29 oktober 2008

EU pumpar nu in miljarder i Georgien, efter landets massaker i Sydossetien och planerade attack i Abchasien. Det finns tecken på att en stor del av dessa pengar används till truppförstärkningar vid gränsen till Sydossetien. De fredsbevarande trupperna från EU, som avlöst de ryska, tycks stå handfallna för de tilltagande georgiska provaktionerna. Russia Today rapporterar att det finns tecken som tyder på att georgiska säkerhetsstyrkor är inblandade. Ryssland befarar att de ekonomiska tillskotten kan finansiera en kommande ny attack från Georgien. Man frågar sig därför vilken kontroll EU har över ”stödet” som man nu vräker in i Georgien. Likaså förvånar det med vilken passivitet de europeiska fredsbevarande styrkorna agerar i Sydossetien. Precis detta varnade ju faktiskt Ryssland för efter att man gått med på att ersätta sina internationellt accepterade fredsbevarande trupper mot europeiska! En ny film av BBC visar hur georgiska trupper avsiktligt skjuter på civila sydossetier under anfallen i augusti. Kanske sanningen når fram till makthavarna i EU till slut?

Georgienkonflikten

27 oktober 2008

Även om min förra insändare i ämnet fick en lätt sarkastisk ingress av insändareredaktionen, ”Ett råd i all välmening: avgör själv vad som är rätt!”, som om Sydsvenskans läsare inte alltid skulle klara denna uppgift, samt mitt avslutande stycke borttaget utan någon kommentar, gör jag ett nytt försök att ge en motbild av den näst intill propagandistiska skildringen av Georgienkonflikten i bl.a. Sydsvenskan.

 

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy är i Moskva för att följa upp den fredsöverenskommelse i sex punkter som han var med och undertecknade för några veckor sedan, när det gäller konflikten mellan Georgien och Ryssland. Skådespelet drar troligen redan under dagen vidare till Tbilisi och president Saakashvili. Man ska föra fram den s.k. europeiska bilden (läs amerikanska), att Ryssland, enligt denna överenskommelse, ska dra tillbaka sina trupper från Georgien. Saken är bara den att Ryssland redan har gjort detta! Enligt samma överenskommelse, tillåts Ryssland fortsatt ha fredsbevarande styrkor i landet, för att bromsa eventuella ytterligare georgiska aggressioner. Sina styrkor som man satte in för att mota bort de anfallande georgiska trupperna är redan återtagna. När den ryske presidenten Medvedev nu fick garantier av EU att ev. framtida georgiska aggressioner ska förhindras, går man också med på att dra undan sina fredsbevarande trupper, mot löftet att de ersätts av europeiska.

 

I detta sammanhang är det beklämmande att se den svenske utrikesministern stå och uttala sig i Rapport (19:30 8/9), om hur man ska skicka denna delegation för att hjälpa Georgien och tvinga Ryssland på reträtt. Har han inte lärt sig något sedan sina klavertramp i turerna kring de s.k. sovjetiska ubåtarna i svenska vatten på 1970- och 80-talen, som redan då borde renderat hans avgång? Och är det politiska minnet så kort bland också svenska journalister att man helt undviker kritiska frågor? Han vill att EU ska understödja Georgien och Saakashvili, som dödade över 1000 civila, bland dessa barn, kvinnor och åldringar, i sitt anfall på Sydossetien. Han är lika oförstående till att Ryssland, som enda utväg ser sig nödsakad att erkänna Sydossetien och Abchazien som fria stater, när de i själva verket fungerat som långtgående autonomier med egna parlament mm sedan många år. Hade Ryssland önskat annektera dessa territorier hade man inte utropat dem som stater! Varför gick det att göra i Kosovo men inte här? Snacka om dubbelmoral och dubbla standarder! När Georgien bevisats ha långtgående planer på att även ”rensa” i Abchazien, fanns ingen annan utväg, eftersom säkerhetsrådet i FN inte kunde enas om att göra någonting alls, när Ryssland tog upp den akuta situationen. Man hör samme Bildt inskränkt orera om de forna öststaternas rätt att ansluta sig till NATO och ser inte heller några problem att samma organisation tillåts placera ut missiler i Tjeckien och Polen – som försvar från ev. attacker från Nordkorea och Iran! Hur naiv får man vara? Hur skulle USA reagera om Ryssland skulle placera ut missiler, låt säga i Mexico eller skicka stora krigsfartyg med nödhjälp till Haiti, på samma sätt som nu amerikanerna skickar filtar och proviant till Batumi med örlogsfartyg? Då hade vi hört samma ensidiga press tala om oacceptabel rysk maktdemonstration. I stället ser vi nu bilder, tagna av ett team från oberoende och engelskspråkiga nyhetsstationen Russia Today, hur georgiska trupper massakrerat universitetet i Tshinvali i Sydossetien, publiceras av CNN med det falska budskapet att de visar hur ryska trupper bombat Gori i Georgien! Eller andra förvrängningar, som när en 20 minuter lång och saklig intervju av Vladimir Putin, kortas ner till oigenkännlighet av samma tv-bolag. Det finns fler exempel.

 

Vi européer måste inse att den amerikanska modellen, f.f.a. i republikansk tappning, som så blåögt fortsätter att dupera de flesta politiker och journalister här, går ut på att hota, söndra och splittra Ryssland, med en allt större risk för att Europa i framtiden kan bli ett nytt slagfält. I stället behövs ömsesidig respekt, dialog och önskan om ett intensivt och fruktsamt samarbete med Ryssland – precis det som man själva, allt för ofta för döva öron, försökt nå ut med att man önskar.

Den falska bilden av konflikten i Sydossetien – insändare i Sydsvenskan 2008-08-14

27 oktober 2008

Efter en tids incidenter med mer regelbunden beskjutning än vanligt från georgisk sida mot sydossetiska gränsbyar fick Moskva strax före helgen 8 och 9 augusti georgiskt löfte om att beskjutningarna skulle upphöra. I stället för att så skedde inledde Georgien, mitt under OS-invigningen, en militär aktion ”Rena fältet”, mot Sydossetien, som resulterade i minst 1500 döda civila i Sydossetien. För att inte det ännu större folkmordet, som ägde rum när Georgien anföll Sydossetien och Abchazien 1991, skulle upprepas, ingrep Ryssland för att skydda den Sydossetiska befolkningen och sina egna internationellt accepterade fredsbevarande trupper. Man lyckas stoppa den georgiska aggressionen och förhindrar därmed ett utökat folkmord. Efter slutfört uppdrag förklarar man eld upphör och drar sig ur den väpnade konflikten.

I svensk press har konflikten exalterat skildrats som en rysk invasion av Georgien. Den kritiska och reflekterande syn, som man kanske kunde ha hoppats på, fanns inga spår av. I stället rapas den ryssfientliga bild, som tycks sitta lika grundmurad som hos en hjärntvättad, upp. I tv och tidningar återfinns endast en fullständigt förvriden och amerikaniserad berättelse långt ifrån det verkliga skeendet.

Sydossetien och Nordossetien var autonoma områden under Sovjetperioden 1922-1991. Efter Sovjetunionens upplösning utlovades folkomröstningar i Sydossetien och även i Abchazien, om självständighet från Georgien eller inte. Detta krav uppfylldes aldrig av Georgien och i stället anföll man och tusentals oskyldiga osseter och abchazier dödades.

Nu gapar populistiska politiker om att Ryssland ska uteslutas ur G8 och inte tillåtas inträde i WTO, att det inte finns fog för försvarsnedskärningar i Sverige, att energileveranser från Ryssland är opålitliga etc. I själva verket är det dessa politiker plus den västerländska amerikanskinfluerade massmediala bevakningen som är opålitlig. Jag hoppas att den internationella domstolen i Haag tar upp fallet för granskning och att man inte backar för den propagandabild som är så spridd här. Och att denna domstol också granskar hur det kom sig att Condoleezza Rice, strax före Mikhail Saakashvilis anfall, var på besök i den georgiska huvudstaden. Det är i sanning märkligt hur angriparen, förövaren som genomför aggressionen och folkmordet får det massmediala stödet och inte den som stoppar utvidgningen av detta. Som europé och medborgare i Sverige finner jag det inte bara anmärkningsvärt utan också stötande att den georgiska presidenten ständigt ses med EU-flaggan bakom sin rygg, och jag tycker det är bedrövligt att inte kunna få en mer objektiv bild av världens konflikter i t.ex. Sydsvenskan.