Ryssland och OS – anklagelser utan bevis

24 juli 2016

I maj lyckades prankerparet Alexei Stolyarov och Vladimir Kuznetsov ringa chefen för World Anti-doping Agency Craig Reedy under förespegling att det var Ukrainas sportminister bakom luren. Inslaget kan ses på YouTube här.

Han säger till WADA-chefen att Ukraina vill trappa upp tonen mot Ryssland och undrar om man kan gå vidare i det spåret. De får då WADA-chefen att yttra att detta kan bli svårt eftersom man inte har direkta bevis för Rysslands dopningsfall!

Anledningen till att detta släppts först nu är att man inte ville störa en oberoende utredning av fallet.

Allt bygger nämligen på vittnesmål från den i Ryssland åtalade tidigare chefen för Rysslands antidopingbyrå Gregory Rodchenkov. Han står i Ryssland åtalad för att bl.a. ha förstört flaskor för dopningstest.

Ett uttalande om att FSB 643 gånger öppnat rör med prover från ryska idrottare är inte bara ogrundat utan också ifrågasatt av välkända europeiska tillverkare av dessa rör. Här går det att läsa om detta.

Rodchenkov påstås vidare ha försett vissa idrottare i Ryssland med dopingpreparat inhandlade i USA! Efter att åtal väckts mot honom i Ryssland flydde han till USA där han fick kraftigt statligt understöd och kunde öppna ett eget laboratorium!

Det mesta av de ryska dopinganklagelserna baseras alltså på denne brottslings utsagor och på en film, också helt utan bevis, gjord av tyska tv-kanalen ARD. När ryska journalister ville fråga regissören om bevis för hans påståenden tog han till handgripligheter, slet mikrofonen ur händerna på intervjuarna och slängde slutligen ut dem!

Av ca 13000 prov tagna på ryska idrottare under 2014 har endast 3 prov visats positiva! I Ukraina tog man två prover, varav det ena var positivt! I USA tillåts antidopingbyrån inte ta några prover alls, utan man har egna institut som testar! Många länder har högre andel positiva testresultat, men utan att några särskilda åtgärder tas mot dem.

Ukraina förbereder storanfall

24 juli 2016

Rysslands ständiga representant i FN, Vitalij Churkin, uttryckte i ett brev till FN:s säkerhetsråd allvarlig oro angående situationen i Ukraina. I meddelandet, sade han att Kiev förbereder en militär operation i Donbass.

Kiev förbereder en militär operation i Donbass. Detta konstaterades av Rysslands permanenta representant i FN, Vitalij Churkin, vilket framfördes i ett brev till FN:s säkerhetsråd, rapporterar ”TV Center” . Även SOTT-Net rapporterar samma sak.

Enligt Churkin, bekräftas den försämrade situationen i sydöstra Ukraina av allt tätare attacker från de ukrainska säkerhetsstyrkorna på bosättningar i Donbass. Längs hela kontaktlinjen förekommer nu fasta dagliga rörelser av tung miltär utrustning. Churkin konstaterade att ”strikt överensstämmelse” av Minskavtalet, naturligtvis inte är i Kievs intresse. Churkin betonade att en militär lösning på krisen där inte är möjlig. Förlikning kan endast uppnås genom dialog och konsekvent genomförande av de åtgärder man kommit överens om.

”En upptrappning av de ukrainska militära provokationerna i sydöstra Ukraina förhindras inte och snart kan vi ha fullskaliga strider längs hela frontlinjen”. Ett återupptaget krig kan begrava fredsprocessen. Det finns alla tecken på att en militär operation förbereds av den ukrainska militären. I detta sammanhang uppmanas alla internationella partner att påverka Kiev att undvika detta destruktiva förlopp ”, – sa Churkin.

Bara det senaste dygnet har den ukrainska militären gjort över 600 beskjutningar mot Folkrepubliken Donetsk rapporterar Donetsk News, vilket ger ytterligare stöd för det allvarliga läget.

Och vad hör vi väst om detta? Precis – ingenting! Jo, förresten, från brittiska regeringen kom något om att Ryssland när som helst kan anfalla hela östra Europa! Bevis, indikationer på att något sådant kan vara på gång? Nej, det behövs ju inte när det gäller Ryssland!

Ukrainska övergrepp möts med tystnad i väst

27 juni 2016

Så gott som varje natt beskjuts Donetsk och Lugansk i östra Ukraina av den ukrainska armén. Den senaste natten träffades åtta boningshus i byn Gorlovka och förutom skadade dog en man där sovrummet fick en direktträff. Än värre lyckades den ukrainska sidan även förstöra den vattenförsörjningsanläggning man har där och som nu i sommarhettan levererar livsviktigt vatten till människor och odlingar.

Samtidigt är Ukrainas nye premiärminister Volodymyr Hrojsman i Tyskland och upprepar där likt ett gökur att Ryssland måste uppfylla Minskavtalet! På vilket vis ska Ryssland uppfylla Minskavtalet undrar jag? Det är ju ett avtal mellan separatisterna i östra Ukraina och Kiev. Och det är den ukrainska sidan som dagligen bryter Minskavtalet genom att beskjuta och döda, att inte starta en dialog och inte låta genomföra folkomröstning. Ryssland är inte inblandat annat än som framförhandlare av avtalet tillsammans med Tyskland och Frankrike. Man har inte heller några trupper i de östra delarna, som den ukrainska sidan, uppbackade av alla amerikanska militärrådgivare, idogt upprepar.

Varför får vi inte läsa om detta i våra tidningar eller se inslag i våra nyheter? Jo, USA har beordrat att Ukraina inte får kritiseras vad de än gör och allt ska skyllas på Ryssland. Målet är att denna propaganda, säkerligen till stor del styrd via Stratcom i Riga, ska skapa en så negativ bild av Ryssland att man inte ska få någon större opinion emot sig när NATO inte bara mullrar vid de ryska gränserna utan faktiskt startar en väpnad konflikt mot Ryssland.

Våra medier bär ett stort ansvar som kollaboratörer till denna farliga utveckling – på samma sätt som skedde när det var nazisterna som ödelade stora delar av Europa och där 27 miljoner sovjetmedborgare offrade sina liv i kampen mot fascismen.

I Sverige censurerad film om Ukraina

28 april 2016

Nu på söndag skulle den franska dokumentären ”The Masks of the revolution” av Paul Moreira visas på SVT. I sista stund ger SVT vika för bl.a. ukrainska grupper som protesterar mot visningen. Kanske samma grupper med nynazistiska och fascistiska trynen som filmen visar upp. I Frankrike protesterade de också, när filmen skulle visas där. Dock gav man inte efter för påtryckningarna utan har till och med tänkt visa filmen i repris.

Våra s.k. fria medier har nått ännu ett lågvattenmärke genom att ge efter för dessa destruktiva krafter. Här kan du se filmen med engelsk undertext på YouTube. Gör det! Man vet aldrig hur länge den får ligga kvar.

Ryssland är mot konfrontation och för samarbete

19 mars 2016

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har skrivit en artikel som förklarar hur landet motsätter sig konfrontation, inte är revanschistiskt utan vill ha konstruktivt och ömsesidigt samarbete. Inte alls såsom man med alla medel felaktigt försöker framställa Ryssland av idag. Angelägen läsning:

Sergey Lavrov’s article ”Russia’s Foreign Policy: Historical Background for Russia” in Global Affairs magazine, March 3, 2016.

 

Finns risk att USA kan starta ett tredje världskrig

11 februari 2016

Förra veckans beslut av Obamaadministrationen att fyrdubbla budgeten för amerikanska och NATO-styrkor vid den ryska gränsen har inte lämnat några spår i den västerländska mainstream-rapporteringen. Ändå är det ett beslut som kan kasta världen in i ett tredje världskrig. Inget land kan acceptera en sådan provokation och svarsåtgärdena kan bli fatala. Ryssland har redan i sina västliga områden startat motåtgärder. Om detta  skriver professor Stephen F Cohen i The Nation.

Det amerikanska propagandamaskineriet arbetar på för fullt. Detta gäller just nu framför allt Syrien, där den syriska armén höstar in stora framgångar med hjälp av de ryska luftburna trupperna. Igår beskylldes t.ex. de ryska trupperna för att ha bombat sjukhus i Aleppo. Nu visar det sig, enligt den ryska försvarsledningen, som dagligen och detaljerat öppet redovisar precis vad man gjort i Syrien, till skillnad från de USA-ledda insatsernas företrädare som gör allt i hemlighet, att ryska lufttrupper igår inte alls flög över Aleppo utan var som närmast 20 km från staden! Däremot kunde man visa att amerikanska eller alliansledda flygstyrkor fanns på plats och fanns på plats exakt vi de klockslag bombningarna skedde!

Så är det hela tiden. Beskyllningar helt utan bevis, ofta motsägelsefulla pumpas ut, inte sällan för något man själva gjort. Detta förfarande har till och med begåvats med en egen term – desinformationskarusell. Det är och har varit en synnerligen flitigt använd metod under Ukrainakrisen, men också nu i Syrien.

I Baltikum har man uppfört ett mycket hemligt centrum för att möta den s.k. ryska propagandan. Ett centrum ska via sociala medier och media inte bara kartlägga oss som har en annan syn än den amerikanska, utan också förse oss med propagandamaterial. Jag skulle snarare se det som ett desinformationscentrum eller ett centrum för psykologisk krigsföring. Kanske är det de som nu gödslar mainstreammedia med artiklar som inte kan bemötas, vilka alla går ut på att demonisera Ryssland i allmänhet och president Putin i synnerhet.

Den amerikanska ledningen säger sig se Ryssland som ett främsta hot. Och de har ju mer rätt än vad som i förstone kan tyckas. Ett hot mot den amerikanska dominansen, ett hot mot att amerikanerna själva ska styra världen, mot att de skulle vara predestinerade att tala om för andra hur de ska leva, ett hot mot amerikanerna som ett exklusivt folk, som Obama uttryckte det vid en ceremoni för ett par år sedan.

Ryssland genom Putin har ju upprepade gånger motsatt sig en sådan världsordning. Ryssland vill leva i fred, man vill ha förhandlingslösningar i stället för konflikter, man vill ha evolution istället för revolution och att länder ska respektera varandra, att FN ska ha en central plats. Helt i motsats till den amerikanska synen.

Hade Ryssland fått gehör för att man borde lösa problem i samtal och genom diplomati hade t.ex. aldrig kriget i Ukraina brutit ut och tusentals människor hade inte behövt mista sina liv.

Psykologisk attack av USA mot Ryssland i Syrienkonflikten

8 februari 2016

Maria Bezchastnaya skriver i nättidningen Svobodnaja Pressa (Fria Pressen) söndagen 7 februari en mycket intressant artikel om de amerikanska påhoppen där Ryssland av USA beskylls bomba civila i Syrien. Detta som vanligt helt utan bevis och flitigt återgivit också i svensk press, t.ex. DN 20160206. Artikeln finns i original här.

USA:s utrikesminister John Kerry anklagar ryska luftstyrkor, som genomför militära operationer i Syrien, i dödandet av kvinnor och barn. Enligt Kerry har man övertygande ”bevis” att Ryssland använder bomber som faller utan kontroll eller bomber utan styrning och utan högprecisionsnavigering. Som resultat dör civila, menar man.

CNN citerar också patetiska uttalanden av Kerry: ”bomber har träffat sjukhus och civila bostadsområden och det fanns t.o.m. fall när räddare under räddningsaktioner utsattes för bombning under själva räddningsinsatserna och dödades.”

Som vanligt, finns förutom känslor,  inga bevis för vad utrikesministern påstår. Samtidigt har inga internationella organisationer, såsom Röda korset eller Läkare utan gränser kunnat bekräfta uttalandena av Kerry. Det man däremot kan komma ihåg är när de amerikanska styrkorna i oktober 2015 angrep det sjukhus i Afghanistan, där Läkare utan gränser arbetade, och då fanns det bevis i form av både foton och rörliga bilder. Den amerikanska militären ursäktade sig och sedan var saken ur världen. Den officiella företrädaren för Ryska försvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov, sa också tidigare, att trots västerländska politiker påståenden om militära offer bland civilbefolkningen i Syrien, har inga konkreta bevis lagts fram.

”Jag vill uppmärksamma er att innan våra lufttrupper attackerar terrorister  i Syrien inhämtas information via flera kanaler. Föreligger risk för civila sker inga angrepp,” säger Konashenkov.

Trots detta ska alltså de civila offren ha ökat på grund av de ryska lufttruppernas anfall. Förutom Kerry, sa NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg att den ryska verksamheten ”underminierar ansträngningarna att finna en politisk lösning på konflikten.” I samma anda uttalade sig Pentagonchefen Ashton Carter, samtidigt som han välkomnade nyheten att Saudiarabien och Turkiet diskuterar att genomföra markoperationer i landet. Dessutom har EU stött initiativet, och den tyska regeringen har lagt ansvaret för den uppskjutna vapenvilan på Ryssland.

Det är lätt att se ett samband mellan de högljudda anklagelserna och de framsteg som den syriska armén gjort med hjälp av de ryska lufttrupperna på sistone. Kom ihåg att denna vecka har regeringsstyrkorna med hjälp av Hizbollah kunnat bryta den nästan tre år långa belägringen av de shiitiska städerna Noubel och al-Zahra nära Aleppo. Ytterligare bosättningar befriades också.

Det är på grund av dessa framsteg som förhandlingarna i Genève avbröts. Den syriska framgången ledde till en upptrappning av situationen, säger de. John Kerry sa också i sitt tal att Rysslands agerande bryter mot FN:s resolution om eldupphör i Syrien och säkerhetsrådet krävde att operationen skulle stoppas. ”Ryssarna har lagt fram några konstruktiva initiativ om att branden i Syrien kan släckas, men om det bara är ord och bombningarna fortsätter, är det inget som någon kommer att acceptera”, sa han.

Samtidigt sa Rysslands ständige representant i FN, Vitalij Churkin, en dag tidigare, att Ryssland inte ensidigt kan avsluta sin operation. ”Vad ska ni säga om oppositionsgrupperna? Ska de också sluta? Och den USA-ledda koalitionen? Ska de också sluta?”, frågade han.

Jag tror inte att vi kommer att se några fakta som bekräftar Kerrys uttalande, tror professorn Andrei Manoilo på MGU:s politiska fakultet . Själva ordvalet förutsätter ingen konkretisering eller bevis, det är en vanlig deklaration som inte görs för att experter, kriminologer och advokater sedan ska kunna bekräfta detta.

”SP”: – Varför gjordes dessa anklagelser just nu?

– Det är uppenbart att detta hänger samman med förhandlingarna i Genève mellan medlemmar av olika grupper av den så kallade moderata syriska oppositionen å ena sidan och företrädare för Bashar al-Assad-regimen å den andra sidan. Nu försöker de finna en gemensam grund för bildandet av en koalitionsregering, i enlighet med FN: s säkerhetsråds resolution. Förhandlingarna förs under ledning av företrädaren för FN: s generalsekreterare, Staffan de Mistura. Alla dessa uttalanden av politiker, relevanta för freden i Syrien, är kopplade till resultaten av dessa förhandlingar, vilka precis har startat.

Och Assad-regimens position är tydlig – han var en av de första medlemmarna i delegationen som samordnade och skickade resultatet till Genève, och då ser vi som effekt förvirring och vacklande hos den syriska oppositionen. Alla verkade vilja delta i genomförandet av säkerhetsrådets resolutioner och ingå i koalitionsregeringen. Men att döma av de uttalanden, som visas med jämna mellanrum, liksom det faktum att det fortfarande är oklart exakt vilka som kommer att representera oppositionens intressen i Genève, är skillnaderna mellan de olika grupperna större än den mellan oppositionen i allmänhet och Bashar al-Assad.

Samtidigt med denna process är den syriska arméns offensiv framgångsrik  i ett antal regioner och de återerövrar landområden, islamister slås ut från bosättningar, som de hållit i nästan fyra år. Offensiven är framgångsrik, för det första, tack vare stöd från de ryska luftstyrkorna, för det andra, på grund av att Assads armé nyligen lanserade en offensiv i Aleppoprovinsen längs den syrisk-turkiska gränsen. Syriernas mål är att ta området under kontroll och skära av försörjningsvägarna för de militanta grupper, som nu ockuperar en stor del av Aleppo. Utan dessa leveranser kommer rebellerna inte kunna hålla ut länge och kommer att förgöras. Uppenbarligen stör allt detta USA.

”SP”: – Varför?

– Saken är den att Genèvesamtalen och bildandet av en koalitionsregering ska genomföras inom sex månader. Oppositionsgrupper kommer då att erhålla representation i proportion till antalet invånare på de territorier de kontrollerar. Om den syriska armén, med stöd av ryska lufttrupper, fortsatt  snabbt kommer att avancera in på det syriska territoriet och sedan fyra månader senare, oppositionsgrupperna bara kommer att ha kvar tre byar och två brunnar, så uppstår den berättigade frågan – på vilka grunder ska företrädare för dessa grupper då ingå i en koalitionsregering?

Och de flesta av dessa grupper har redan erkänt en ledande roll av väst, eller mer exakt, av USA, för att lösa den syriska konflikten. Därför, är amerikanerna mycket rädda för att, på grund av de snabba och framgångsrika insatserna av de syriska-ryska styrkorna i landet, att motståndet snart bara kommer att vara litet. Och då kommer en koalitionsregering bildas uteslutande av företrädare för Assad-regimen.

Därför började olika västerländska politiker att anklaga Ryssland i alla möjliga synder. Kerry är i denna rad naturligtvis en tungviktare, men han är inte den enda som utmärkte sig med sådana deklarationer. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har nyligen gjort liknande uttalanden, USA: s försvarsminister Ash Carter också. De tävlar nu med varandra i att anklaga Ryssland för krigsbrott i Syrien. På senare tid sade de att ryska bomber dödar västvänliga syriska företrädare för oppositionen. Men tydligen tycker befolkningen i västvärlden inte längre synd om rebellerna, så därför har de bytt till kvinnor och barn.

Allt detta görs för att manipulera Genèveprocessen, för att få Ryssland att stoppa offensiven i Syrien för att bevara åtminstone status quo. Amerikanerna önskar starkt att få bort Ryssland från att delta i genomförandet av säkerhetsrådets resolutioner. Faktum är att efter bildandet av en koalitionsregering kommer nästa problem att utforma demokratiska val. Ryssland är, enligt resolutionen, en av garanterna för rättvisa och öppenhet vid dessa val. Amerikanerna däremot vill hantera denna process ensamt, för om det är Ryssland som leder, kommer försök att rigga resultaten misslyckas och Bashar al-Assad, som har stöd av folket, kommer att fortsätta regera efter valet.

”SP”: – Varför kräver Kerry att Ryssland ensidigt ska ingå vapenvila, är islamisterna redan besegrade?

– Den vapenvila, som behandlas i resolutionen från säkerhetsrådet, gäller endast den så kallade moderata syriska oppositionen, som är redo att lägga ned sina vapen och starta fredsprocessen, och Assads regeringstrupper. Dessa villkor gäller inte öppet terroristorganisationer som Dzhebhat al-Nusra och IS. Men enligt den ryska sidan, omfattar inte resolutionen ytterligare några grupper, såsom ”Jaish al-Islam”, ”islamiska fronten”, vilka erhåller pengar från Saudiarabien.

Amerikanerna insisterar att ”islamiska fronten” är en moderat grupp, men Ryssland utesluter deltagande i fredsprocessen och anser dem vara terrorister. Detta av en enkel anledning. Det område varifrån syriska turkmenska soldater eller turkmener sköt vår pilot tillhör ”Jaish al-Islam”. Efter detta  anfall  svarade Ryssland och decimerade gruppen. När Kerry säger att Ryssland inte stoppar sina militära aktioner trots resolutioner, har han inte IS i åtanke utan de grupper som väst anser är goda terrorister.

”SP”: – Och ändå, hur kan USA: s utrikesminister göra sådana grundlösa påståenden?

– Jämfört med när Colin Powell uppträdde som en clown i säkerhetsrådet med provrör påstått innehållande irakiska massförstörelsevapen, agerar Kerry mycket mer uträknat. Han är en erfaren politiker, och gör sådana uttalanden inte för att övertyga någon, utan för att imponera och sätta press både på Ryssland och på USA:s militära och politiska allierade. Detta är en mycket svår psykisk press, och deras förmåga att komma med argument är inte det viktiga här, utan hårdheten. Och denna utpressning görs av Kerry, Carter och Stoltenberg.

Chefen för strategiska konjunkturcentret Ivan Konovalov håller med om att dessa anklagelser är en metod för politisk och psykisk utpressning.

– Om det fanns bevis skulle skulle de för länge sedan ha presenterats. Men fram tills nu, har ingen enda humanitär organisation, inklusive FN, inte ens utrett dessa anklagelser, såsom man gör i alla andra konflikter, och har alltså inte bekräftat utlåtandena. Dessutom använder de ryska luftstyrkorna precisionsvapen och genomför aldrig oprecisa bombanfall. Därför är de stora civila offer, som säger Kerry finns, helt uteslutna.

”SP”: – Hur kan man förklara dessa påhopp?

– Varje dag kommer det rapporter om små segrar för de syriska trupperna och någon by som återtagits. Avancemanget går långsamt, men ändå framåt. Med tanke på att den syriska armén är utmattad av fyra års krig, kan man inte förvänta sig något annat. Men offensiven går framåt och det erkänns även av de som kritiserade närvaron av de ryska luftstyrkorna i Syrien. Det är därför sådana uttalanden kommer. Deras mål är att få motståndaren ur balans och på något sätt försöka ta över initiativet. Förresten, den brittiska BBC-film om tredje världskriget, som kom alldeles nyss, kan inte ses på något annat sätt än ett direkt angrepp på Ryssland, är också en del av strategin i väst.

När det gäller Syrien, är USA och dess allierade nu på plågsam jakt efter en formel som låter dem bli av med Ryssland, och för att utnyttja Rysslands deltagande där till gagn för sig själva. De hoppas kunna använda de framgångsrika operationerna, för att sedan låta oppositionen och kurderna göra slut på IS och putta ut Ryssland från den politiska processen för att forma landets framtid. Militärt har amerikanerna hamnat i en mycket svår situation. De har satsat på kurderna, som de såg i rollen som sitt eget infanteri. De hoppades genom USA:s stöd, att kurderna skulle överta Raqqa och ta initiativet från Ryssland.

Men det händer inte, delvis på grund av att USA har nära förbindelser med Turkiet, som ser kurderna som en terroristorganisation och för en hård kamp mot dem. Amerikanerna är i ett dödläge, och med sådana uttalanden försöker de flytta uppmärksamheten från den rysk-syriska koalitionens framsteg och fokusera på något annat. Denna taktik har amerikanerna upprepade gånger använt i andra militära konflikter.

Med eller mot IS?

25 november 2015

NATO-landet Turkiet sköt igår ner ett ryskt stridsflyg som återvände från uppdrag att förgöra IS-mål i Syrien. Att kämpa mot IS i Syrien gör man på begäran av Syriens regering. Ett agerande som ligger helt inom internationell rätt.

Den ryska flygbasen ligger nära den turkiska gränsen i Latakia, vilket gör att ryska stridsflyg kommer mycket nära den turkiska gränsen när de lyfter och ska landa, i synnerhet då gränsen är mycket krokig.

Trots att väst, NATO, USA, EU och Turkiet säger sig vilja slå ut IS, väljer alltså Turkiet att skjuta ner det ryska flygplanet, trots att det inte råder minsta tvekan om att det INTE ANFÖLL Turkiet utan av misstag möjligen kommit innanför landets gränser!

Inte nog med det. Piloterna lyckas katapultera sig ut, men skjuts ihjäl under sin nedfärd på syriskt territorium, helt i strid med Genevekonventionen. Bakom förefaller s.k. moderata rebeller från en gren av Al-Qaida som kallar sig Turkmeniska milisen ligga. Filmklipp som släppts, där den döde ryske piloten ligger omringad av rebeller, återger rebellerna skandera Allahu Akbar.

Var hörs fördömandena över detta från väst? Ingenstans! Pentagons talesmän säger att det inte är deras sak. Obama under presskonferens med Hollande på visit, säger att Turkiet har rätt att försvara sig och att Ryssland slår mot icke-IS-mål i Syrien! Obama ser alltså fortfarande existensen av moderata terrorister i Syrien!

Som den ryska sidan tidigare sa: ser man ut som en terrorist och beter sig som en sådan, är man också en terrorist; dödar man på ett moderat sätt eller skär huvudet av oskyldiga, spelar ingen roll! Som många utrikesanalytiker redan sagt: det går inte att göra åtskillnad mellan goda och onda terrorister i Syrien, vilket alltså USA fortfarande hävdar.

USA kämpar alltså med näbbar och klor för att få till ett psykologiskt motstånd till Ryssland i Syrien. Jag skulle gissa att amerikanska/NATO-rådgivare i största hemlighet har initierat och har ett finger med i gårdagens nedskjutning.

Får hoppas att Hollande kan lyckas ena åtminstone en del av västländerna att samarbeta med Ryssland mot den gemensamma fienden IS. Som Ryssland mängder av gånger sagt, först måste IS bekämpas, sedan ska man initiera en politisk process i Syrien. Ja faktiskt har ju denna redan inletts efter att ett möte med den syriska oppositionen ägt rum i Moskva. ”För tidigt” var de falska kommentarerna från Vita huset.

USA fortsätter underblåsa IS

13 oktober 2015

Igår bekräftade amerikanska försvarsdepartementet att man försett den s.k. ”oppositionen” i Syrien med 50 ton ammunition. Denna släpptes från flygplan.

Man har också sagt att man ska fortsätta att leverera anti-tank-missiler till den s.k. oppositionen. Tidigare har dessa vapen levererats i stor omfattning. Varför IS nu har sådana vapen i sin besittning kunde man inte förklara från försvarsdepartementets sida.

USA fortsätter alltså att underblåsa konflikten och ger indirekt stöd till IS. Världen borde reagera!

USA:s dolda agenda i Mellanöstern

12 oktober 2015

Ryssland bekämpar mycket framgångsrikt IS, tillsammans med och på begäran av den syriska regeringen. Eftersom det är Syrien som önskat denna hjälp är den också internationellt legitim, till skillnad från de amerikanska och dess allierades bombningar, vilka skett helt utan sådan begäran eller med mandat från FN.

Äntligen sätts stopp för denna vidriga grupp som skär huvudet av barn, kvinnor och andra, som eldar upp människor levande och som tillintetgör några av mänsklighetens viktigaste historiska minnesmärken. En grupp som efter amerikanska insatser i Afghanistan, Irak och Syrien fått kraftigt utökat svängrum och nu hotar sprida sig med sitt kalifat via Nordafrika ända till Portugal.

Man kan ju då tycka att USA med allierade skulle sända hälsningar av tacksamhet och uppmuntra de insatser man gör. Icke. Istället hittar man på att Ryssland attackerar moderata rebellgrupper, att missiler avfyrade från Kaspiska havet från ryska krigsfartyg slagit ner i Iran. Det sistnämnda bevisat som felaktigt av ryska försvarsledningen och också dementerat av Iran, men flitigt rapporterat i västpressen, också den svenska.

När det gäller de moderata rebellerna har den ryska försvarsledningen gång på gång frågat sina amerikanska kolleger vilka dessa är och var de befinner sig. Man har bjudit in dem till kommandocentralen i Moskva, bett om koordinater, man har föreslagit dem samarbeta öppet och ärligt, för att tillsammans tillintetgöra IS. Icke. Inte ens ett svar har man fått.

Mycket av vapnen, men också alla Toyota-bilar IS har, är inskaffade för amerikanska pengar till de s.k. moderata rebellerna, men har sedan hamnat i händerna på IS. Rysk tv kunde igår visa hur ledaren för den s.k. moderata rebellgrupperingen satt ner och samtalade med IS-ledare. Som den ryska utrikesministern Lavrov uttryckte det: ser man ut som en terrorist, beter sig och handlar som en terrorist, då är man också det. Också i Sverige hör vi DN låta som sin herres knähund och uppmanar Ryssland att sluta bomba moderata rebeller (artikel i DN).

Anledningen till att USA med allierade under ett års bombande i Syrien inte haft något annat resultat än att IS ryckt fram, är att målet varit att störta Assad, gärna med hjälp av IS. Och inte bara Syrien. Samma strategi syns vad gäller Libyen, Irak och Afghanistan. Genom detta tror man sig sprida kaoset till Nordkaukasus och så småningom ända till Moskva. Förhoppningarna är att även nå Kina. Detta beskrivs mycket bra i denna artikel.

Ryssland försvarar sina egna intressen genom Syriens begäran; man vill inte ha kriget tillbaka i Nordkaukasus. Man kommer inte att sätta in marktrupper i Syrien och man ber om att samarbeta mot IS. Man gör insatserna helt öppet, informerar de allierades krigsledningar om tillslagen, något de allierade aldrig någonsin i sin tur gjort. När insatserna i Syrien är över vill man ha en politisk process där också en verklig opposition välkomnas. Men det är det syriska folket som ska bestämma, inte USA eller dess allierade. Ett högst rimligt förhållningssätt.